สมัยพระสังฆราช หลุยส์ เคลเมนต์ โชแรงค.ศ. 1947-1965

Display # 
Title Author Hits
1. คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ชัชวาลย์ แสงแก้ว (เสียชีวิต) Written by หอจดหมายเหตุ 1876
2. คุณพ่อโทมัสบัณฑิต (กิมเซี้ยะ) ปรีชาวุฒิ (เสียชีวิต) Written by หอจดหมายเหตุ 1821
3. คุณพ่อยอแซฟ เสวียง ศุระศรางค์ (เสียชีวิต) Written by หอจดหมายเหตุ 1910
4. คุณพ่อเปโตร ศวง ศุระศรางค์ Written by หอจดหมายเหตุ 2268
5. พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย (ฮั้วเซี้ยง) กิจบุญชู Written by หอจดหมายเหตุ 1391
6. คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ บุญเลิศ ธาราฉัตร (เสียชีวิต) Written by หอจดหมายเหตุ 2017
7. คุณพ่อยอห์น มารีย์ เวียนเน ทัศไนย์ คมกฤส Written by หอจดหมายเหตุ 2168
8. พระสังฆราชยอแซฟสังวาลย์ ศุระศรางค์ Written by หอจดหมายเหตุ 1419
9. คุณพ่อร็อค วิศิษฏ์ หริพงศ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1846
10. คุณพ่อมีคาแอล คมทวน มุ่งสมหมาย (เสียชีวิต) Written by หอจดหมายเหตุ 1752

Page 1 of 2