สมัยพระสังฆราชแปร์รอส ค.ศ.1909-1947

Display # 
Title Author Hits
1. คุณพ่ออันตน โตอัน ตาน โชติผล Written by หอจดหมายเหตุ 1358
2. คุณพ่ออาแล็กซิส กิม Written by หอจดหมายเหตุ 1311
3. คุณพ่อบอนิฟาซ ยวง Written by หอจดหมายเหตุ 1740
4. คุณพ่อยาโกเบ แจง เกิดสว่าง (ฯพณฯ) Written by หอจดหมายเหตุ 1249
5. คุณพ่อตีมอเทว นพ โชติพงษ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1316
6. คุณพ่อมาร์แซล จงสวัสดิ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1533
7. คุณพ่อปาสกัล ฟิลิป ลิฟ Written by หอจดหมายเหตุ 1381
8. คุณพ่อเรมุนโด รัตน์ วงษ์ชีวิ Written by หอจดหมายเหตุ 1303
9. คุณพ่อโทมา แซน Written by หอจดหมายเหตุ 1288
10. คุณพ่อยอแซฟ ยี่ Written by หอจดหมายเหตุ 1289

Page 1 of 7