1. คุณพ่อยวง บัปติสตา บันกายานา

 

คุณพ่อยวง บัปติสตา บันกายานา

ปีเกิด  ปีบวช โดย สถานที่บวช ปีที่มรณะ หมายเหตุ
1642 13 เม.ย. 1675 พระสังฆราชลาโน อยุธยา - -