2. คุณพ่ออันโตนิโอ ปินโต

 

คุณพ่ออันโตนิโอ ปินโต

ปีเกิด ปีบวช โดย สถานที่บวช ปีที่มรณะ หมายเหตุ
1664 1686 - กรุงโรม 24 ส.ค. 1696

อยุธยา