วัดเซนต์หลุยส์

 
 
ตั้งอยู่เลขที่ 23  ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร   กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2211-0220, 0-2213-0199 , 0-2672-3406 ถึง 7   FAX.  0-2211-8649
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.saintlouischurchbkk.com
 
หลังจากที่คุณพ่อหลุยส์ โชแรง  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระสังฆราชปกครองมิสซังกรุงเทพฯ  ต่อจาก พระสังฆราชเรอเนแปร์รอสแล้วท่านโชแรงได้ย้ายสำนักพระสังฆราชจากวัดอัสสัมชัญมาสร้างที่บริเวณใกล้กับโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ (ปัจจุบันคือสำนักพระสมณทูต) ท่านสังเกตเห็นว่ามีคริสตังแถบเซนต์หลุยส์อยู่จำนวนมากที่ต้องไปร่วมพิธีกรรมที่วัดอื่นๆ เช่นวัดอัสสัมชัญ, วัดกาลหว่าร์  ซึ่งวัดที่กล่าวมานี้ก็มีสัตบุรุษมากอยู่แล้ว ดังนั้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1955 ท่านจึงประกาศว่าท่านตั้งใจที่จะสร้างวัดเซนต์หลุยส์บนที่ดินที่พระสังฆราชหลุยส์ เวย์ กับคุณพ่อหลุยส์ โรมิเออ ซื้อไว้เมื่อปี ค.ศ. 1895  ซึ่งท่านทั้งสองตั้งใจจะให้ที่ดินตรงนี้เป็นที่ตั้งของวัดใหญ่ในอนาคต
 
ในวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1956  มีพิธีเสกไม้กางเขนปักไว้ตรงที่ซึ่งจะก่อสร้างพระแท่น การก่อสร้างวัดเซนต์หลุยส์นี้ได้ใช้งบประมาณจาก 3 ฝ่ายด้วยกันคือ เป็นเงินส่วนตัวของพระสังฆราชหลุยส์โชแรง, จากเงิน ของญาติพี่น้องของพระสังฆราชโชแรงจากต่างประเทศ และอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบจากพี่น้องคริสตังในประ เทศไทย
 
วัดเซนต์หลุยส์ได้ตั้งชื่อตามศาสนนามของผู้สร้างวัดนี้ ทำพิธีเสกและเปิดวัดอย่างสง่าที่สุดในวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1957 มีพระสังฆราชทุกองค์ในประเทศไทยและบางองค์จากประเทศลาว และพม่ามาร่วมพิธีด้วย วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1957 พระสังฆราชโชแรงได้แต่งตั้งคุณพ่อมีแชล ลังเยร์ เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดเซนต์หลุยส์ เนื่องจากคุณพ่อเคยอยู่ในประเทศจีนมาก่อน รู้นิสัยใจคอของคนจีนและภาษาจีนอยู่ไม่น้อยจึงสามารถดูแลทั้งคริสตังชาวจีนแถบเซนต์หลุยส์  และชาวต่างประเทศที่มาติดต่อด้วย
 
พระสังฆราชโชแรงสร้างวัดนี้ให้เป็นของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แต่ท่านต้องการให้มิชชันนารี M.E.P. เป็นเจ้าอาวาสตลอดไปจึงทำสัญญากับแขวง M.E.P. ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นผู้เสนอมิชชันนารีของคณะให้พระสังฆราชรับรองเป็นเจ้าอาวาส ดังนั้นหลังจากคุณพ่อลังเยร์ ก็มีคุณพ่อลาบอรี, คุณพ่อมังซุย มาเป็นเจ้าอาวาส  ที่สุดทางแขวง M.E.P. (กรุงเทพฯ) ได้แจ้งแก่พระอัครสังฆราช มีชัย กิจบุญชู ว่าเป็นการยากสำหรับคณะที่จะสนองความต้องการของพระสังฆราชโชแรงได้จึงขอมอบวัดเซนต์หลุยส์ให้อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯโดยสมบูรณ์  เป็นผู้แต่งตั้งพระสงฆ์ไทยเป็นเจ้าอาวาสต่อไป
 
 
คุณพ่อลังเยร์ (ค.ศ. 1957-1967) ได้สร้างโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว เปิดสอนเฉพาะ ป.1-ป.4 ต่อมาในปี ค.ศ. 1964 ได้ขอเปิดโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งให้ชื่อว่า โรงเรียนวิริยาลัย เป็นโรงเรียนชาย และย้ายนักเรียนชายจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษามาไว้ที่โรงเรียนใหม่  เปิดสอนถึงชั้นมัธยมปีที่สาม (ม.3)  
 
นอกจากนี้คุณพ่อยังได้ตั้งคณะพลมารี, คณะนักร้อง, คณะเด็กช่วยมิสซา, สมาคมนักบุญวินเซนต์เดอ ปอล กับ คณะสวดผู้ตาย คุณพ่อลาบอรี (ค.ศ. 1967-1972) ได้จัดตั้งโรงเรียนวิริยพณิชย์, เปลี่ยนแท่นบูชาในวัด, ปรับปรุงบ้านพักพระสงฆ์, ตั้งเครดิตยูเนียนเซนต์หลุยส์ คุณพ่อมังซุย (ค.ศ. 1972-1976) ตั้งกลุ่มพัฒนาสังคม, สร้างกำแพงวัด
 
คุณพ่อลออสังขรัตน์ (ค.ศ. 1976-1979) ได้ปรับปรุงกิจการโรงเรียน โดยขอซิสเตอร์จากคณะเซนต์ปอลเดอ ชาร์ตร มาดูแลโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา  ปรับปรุงพิธีกกรรมในวัด
 
 
และในวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 1978  วัดเซนต์หลุยส์ได้มีโอกาสต้อนรับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร  ซึ่งเสด็จมาเป็นองค์ประธานในวาระครบรอบ 80 ปีของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ คุณพ่อดาเนียล ธานี วงศ์พานิช (ค.ศ. 1979-1987) ได้สร้างอาคารเรียน "หลุยส์" ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา,  สร้างอาคารเรียน  "ยอห์นปอลที่ 2",  สร้างศาลาอเนกประสงค์  "หลุยส์-มารี"
 
เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 เริ่มมีกลุ่มวิถีชุมชนวัด ซอยประจักษ์สิน มีรวมกลุ่มกันทุกวันอังคาร  โครงการเรียนคำสอนเด็กเล็กทุกวันอาทิตย์เวลา 10.00-12.00 น. 
 
ปี ค.ศ. 2013 โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล ซึ่งเป็นโรงเรียนของวัด ได้ยุบมารวมกับโรงเรียนเซนต์หลุยส์ เนื่องจากนักเรียนน้อยลง 
 
วันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2014 ได้จัดมิสซาครบรอบ 1 ปี สมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส มีพระสังฆราชมาร่วมในพิธีจำนวน 12 องค์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ และสัตบุรุษประมาณ 500 คน
 
ปรังปรุงซ่อมแซมวัด โดยคุณพ่อสุพจน์เจ้าอาวาส ได้เพิ่มหลอดไฟในวัดให้ดูคลาสสิคและสวยงามมากขึ้น ได้เปลี่ยนรูปพระเยซูเจ้าในวัดจากสีดำเป็นสีทอง
 
ปี ค.ศ. 2015 โครงการวิถีชุมชน ที่ซอยประจักษ์สิน มีสมาชิกประมาณ 20 คน
โครงการวิถีชุมชนหมู่บ้านกลางกรุง พระราม 3 มีสมาชิกประมาณ 7-8 ครอบครัว
โครงการเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนตลอดเดือนเมษายน
โครงการเรียนคำสอนนักเรียนนานาชาติเดือนกรกฎาคม 
 
ปี ค.ศ. 2016 วัดเซนต์หลุยส์งดจัดงานรื่นเริงคริสต์มาส เนื่องจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
 
- ปิดปรับปรุงศาลาหลุยส์ มารีย์ (ศาลาสวดศพ) ตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ. 2015 - เดือนมีนาคม ค.ศ. 2016
 
- ปรับปรุงถนน ถมที่จอดรถรอบวัดให้สูงขึ้น
 
-  ทำหลังคาทางเดินจากหน้าวัดเข้าไปโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
 
-  ทำหลังคาทางเดินจากวัดไปศาลาหลุยส์มารี
 
ปี ค.ศ. 2017 ศาลาหลุยส์มารี เปิดรับงานศพ วันอังคารที่ 24 เมษายน
 
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2017 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองปีที่ 60 วัดเซนต์หลุยส์  พร้อมด้วย พระสังฆราชกิตติคุณ ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ และคุณพ่อดาริโอ ปาวิซ่า เลขาธิการสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย มีสัตบุรุษมาร่วมเป็นจำนวนมาก
  

 

ปี ค.ศ. 2018 คุณพ่อเจ้าอาวาสได้เปลี่ยนการถวายมิสซาที่พระแท่นเล็ก เป็นพระแท่นใหญ่ทุกรอบมิสซา ตั้งแต่ 1 เมษายน 2018 เป็นต้นไป

- วัดเป็นเจ้าภาพงาน “ทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ” ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม เวลา 08.00-15.00 น.

- ปรับสถานที่เรียนคำสอนผู้ใหญ่เตรียมตัวเป็นคริสตชน เป็นห้องประชุมหลังบ้านพระสงฆ์

ปี ค.ศ. 2019  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน และในวันที่ 21 พฤศจิกายน พระองค์ท่านได้เสด็จผ่านและอวยพรพี่น้องสัตบุรุษที่มารอเฝ้ารับเสด็จระหว่างทางรอบวัดเซนต์หลุยส์และเข้าไปในโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาเพื่ออวยพร คณะครู เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง พระองค์ท่านเสด็จผ่านวัดเซนต์หลุยส์เข้าไปในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อพบและอวยพรคณะผู้บริหารของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล บุคลากรรวมทั้งเยี่ยมและอวยพรผู้ป่วย

- โครงการสอนคำสอนผู้ใหญ่ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00 -17.00 น. ยังคงได้รับความสนใจจากพี่น้องต่างความเชื่อ ที่มาเรียนและกลับใจได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 21 คน

- โครงการสอนคำสอนนักเรียนอินเตอร์ (เด็กที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติ) มีเรียนช่วงเดือนกรกฏาคมทุกปี เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์มีนักเรียนมาเรียน 20 คน

- โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา สร้างหลังคาคลุมใช้ชื่อ "Francis Hall" 

ปี ค.ศ. 2020  เนื่องจากเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทางวัดเซนต์หลุยส์ทำการปิดวัด งดการมาร่วมมิสซาของสัตบุรุษ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - วันที่ 23 พฤษภาคม 2020 และเริ่มให้สัตบุรุษมาร่วมพิธีมิสซาแบบ New Normal  มีการนั่งเว้นระยะห่าง ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 

- มีมิสซาออนไลน์ผ่านทางเพจวัด วันที่ 21 มีนาคม - วันที่ 31 ธันวาคม 2020 ทุกรอบมิสซา รวมระยะเวลามีมิสซาออนไลน์ 286 วัน

- การสอนคำสอนภาคฤดูร้อน ได้เปลี่ยนเป็นการสอนออนไลน์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 30 เมษายน 2020 

- บัตรคริสตชนวัดเซนต์หลุยส์ สำหรับสแกนเข้าร่วมพิธีมิสซาของวัดเซนต์หลุยส์เริ่มทำบัตรครั้งแรก วันที่ 1 สิงหาคม 2020

ปี ค.ศ. 2021 โรคระบาดโควิด-19 เริ่มระบาดเป็นรอบที่ 2 ในวันที่ 2 มกราคม  จึงปิดวัดเป็นครั้งที่ 2 และเมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้น จึงเปิดวัดให้สัตบุรุษมาร่วมพิธี ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม  และเมื่อโควิดเริ่มระบาดอีก ประตูวัดจึงปิดอีกครั้งเป็นครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ให้สัตบุรุษร่วมมิสซาออนไลน์ที่บ้าน วัดถ่ายทอดสดทุกวันจันทร์-เสาร์ รอบเวลา 06.00 น. วันอาทิตย์ รอบเวลา 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 17.30, และงดรอบ 17.30 น. ในวันจันทร์-ศุกร์

- วันที่ 30 ตุลาคม ประตูวัดเริ่มเปิดอีกครั้ง อนุญาตให้สัตบุรุษมาร่วมพิธีที่วัดได้และมีการรักษามาตรการตามที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด และสำหรับการออนไลน์ ยังคงให้มีปกติต่อไป และในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน ได้ลดรอบมิสซาที่มีการออนไลน์ เหลือไว้แค่รอบ 06.00น. ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ และวันอาทิตย์มีเฉพาะรอบ 06.00, 08.00, 10.00, ในส่วนของรอบ 12.00 และ 17.30 น. มีมิสซาปกติ แต่งดการออนไลน์ เพื่อเป็นการเชิญสัตบุรุษให้มาร่วมพิธีที่วัดบ้าง และมิสซารอบ 17.30 น. ของวันจันทร์-ศุกร์ ยังคงงดมิสซาต่อไป

- การฉลองวัดประจำปีนี้ จัดมิสซาแบบออนไลน์ทุกรอบมิสซา งดการมาร่วมของสัตบุรุษ

- วันที่ 25 ธันวาคม มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ รอบเวลา 10.00 น. ได้เชิญพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู มาเป็นประธานในพิธี

- มิสซาโมทนาคุณนักบุญหลุยส์ องค์อุปถัมภ์ของวัดในวันที่ 31 ธันวาคม ทุกปี ในปีนี้งดการแห่

- เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดอีกครั้ง ทำให้การจัดอบรมคู่แต่งงาน และพิธีสมรสของคู่บ่าว-สาว ต้องเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนด ในปีนี้จึงมีคู่สมรสที่ได้จัดพิธีเพียง 15 คู่

- การล้างบาปเด็กทารกในทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน ก็ต้องงดและเลื่อนออกไปเนื่องจากโควิดในปีนี้ จึงมีจำนวนเด็กทารกและเด็กอายุไม่เกิน 7 ขวบ ล้างบาปตลอดปี เพียง 11 คน

-  สำหรับการสวดอุทิศให้แด่ผู้ล่วงลับช่วงโควิดปีนี้ มีจำกัดเรื่องวัน ที่ตั้งสวดได้ไม่เกิน 3 วัน รับวันละไม่เกิน 2 ศพ และเลือกเวลาสวดที่ไม่ตรงกันได้ 2 เวลา คือ 15.00 น. และ 17.00 น. และให้จัดมิสซาวันปลงศพก่อนำไปฝัง ที่ศาลาหลุยส์ มารี เฉพาะพระสงฆ์-นักบวช สามารถประกอบพิธีในวัดได้

 
คุณพ่อสำรวย  กิจสำเร็จ             ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1987-1994
 
คุณพ่อสุเทพ  พงษ์วิรัชไชย        ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1994-1996
 
คุณพ่อทวีศักดิ์  กิจเจริญ            ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1996-2001
 
คุณพ่อวิวัฒน์  แพร่สิริ               ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2001-2002
 
คุณพ่อเอกพร  นิตตะโย             ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2002-2006  
 
คุณพ่อศักดิ์ชัย  ทรัพย์อัประไมย   ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2006- 2012
 
คุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต            ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2012-2017
 
คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม            ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2017- 2021
 
คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์            ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2021- 2023
 
คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์            ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2023 - ปัจจุบัน
 
 
 
รายชื่อเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเซนต์หลุยส์
 

ลำดับที่

เจ้าอาวาส

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ระยะเวลา

1.

พณฯ โชแรง

 

1947-1965

2.

คุณพ่อลังเยร์

 

1957-1967

 

 

คุณพ่อถาวร กิจสกุล

1960-1962

 

 

คุณพ่อฮ้าช

1961-1965

 

 

คุณพ่อกูตังค์

1965-1968

 

 

คุณพ่อซาฮึก

1967-1967

 

 

คุณพ่อลาเวนัง

1967-1969

 

 

คุณพ่อเตรบาออล

1968-1969

3.

คุณพ่อลาบอรี

 

1967-1972

 

 

คุณพ่อฟรังชีโน

1969-1971

4.

คุณพ่อมังชุย

 

1972-1976

 

 

คุณพ่อเปโอต์

1972-1975

 

 

คุณพ่อลาร์เก

1975-1975

 

 

คุณพ่ออดุล   คูรัตน์

1975-1976

5.

คุณพ่อลออ  สังขรัตน์

 

1972-1979

 

 

คุณพ่อพงษา   สุภาษิต

1976-1979

 

 

คุณพ่อสำรวย  กิจสำเร็จ

1979-1981

6.

คุณพ่อดานิแอล  ธานี  วงศ์พานิช

 

1979-1987

 

 

คุณพ่อกิตติ  ประภากมล

10/06/1984-08/041988

7.

คุณพ่อสำรวย  กิจสำเร็จ

 

23/04/1987-01/05/1994

 

 

คุณพ่อศุภกิจ   เลิศจิตรเลขา

01/05/1989-01/05/1994

8.

คุณพ่อสุเทพ  พงษ์วิรัชไชย

 

01/05/1994-05/05/1996

 

 

คุณพ่อกิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์

01/05/1994-07/05/1995

 

 

คุณพ่อปรีชา  รุจิพงษ์

07/05/1995-05/05/1996

9.

คุณพ่อทวีศักดิ์  กิจเจริญ

 

05/05/1996-06/05/2001

 

 

คุณพ่อสุทธิ  ปุคะละนันท์

05/05/1996-02/05/1999

 

 

คุณพ่อสมเกียรติ   บุญอนันตบุตร

05/05/1996-14/05/2000

 

 

คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศก์

02/05/1999-10/05/2004

 

 

สังฆานุกรสุรศักดิ์  อัมพาภรณ์

02/05/1999-10/05/2004

 

 

คุณพ่อชูศักดิ์   บุญอนันตบุตร

14/05/2000-05/05/2002

 

 

บราเดอร์ธนันต์ธง   สุขสุทิพย์

06/05/2001-05/05/2002

10.

คุณพ่อวิวัฒน์  แพร่ศิริ

 

06/05/2001-05/05/2002

11.

คุณพ่อเอกพร  นิตตะโย

 

05/05/2002-14/05/2006

 

 

สังฆานุกรทัศนุ หัตถการกุล

05/05/2002-10/05/2004

 

 

คุณพ่อวิวัฒน์    แพร่ศิริ

12/05/2003-1/05/2008

 

 

คุณพ่อถิรลักษณ์  วิจิตรวงศ์

10/05/2004-1/05/2005

 

 

คุณพ่อเทิดศักดิ์   กิจสวัสดิ์

10/05/2004-1/05/2005

 

 

คุณพ่อธนันต์ธง   สุขสุทิพย์

1/05/2005-14/05/2006

 

 

คุณพ่อเทิศศักดิ์   กิจสวัสดิ์

1/05/2004-1/05/2005

12.

คุณพ่อศักดิ์ชัย   ทรัพย์อัประไมย

 

14/05/2006-5/05/2012

 

 

คุณพ่อกุลบุตร  ตรีมรรคา

14/05/2006-5/5/2007

 

 

คุณพ่อพรศักดิ์   ชื่นจิตอภิรมย์

5/05/2007-2007

 

 

คุณพ่อเกรียงชัย  ตรีมรรคา

1/05/2008-30/04/ 2011

 

 

คุณพ่อศวง  วิจิตรวงศ์

1/05/2008-2013

 

 

คุณพ่อสมโภชน์ พูลโภคผล

30/04/2010-1/09/ 2010

 

 

คุณพ่อธีรวัฒน์ เสนางค์นารถ

30/04/2010-30/04/2011

 

 

คุณพ่อณัฎฐวี กังก๋ง

30/04/2011-2013

13.

คุณพ่อสุพจน์ ฤกษ์สุจริต

 

5/05/2012-2017

 

 

คุณพ่อสหพล ตั้งถาวร

1/05/2013-5/05/2014

 

 

คุณพ่อวิทยา เลิศทนงศักดิ์

1/05/2013-4/05/2015

 

 

คุณพ่อพงษ์เกษม สังวาลย์เพ็ชร

5/05/2014-2018

 

 

คุณพ่อกรณ์ อดิเรกวุฒิกุล

4/05/2015-2017

14. 

คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

  2017-2021
    คุณพ่อวียุทธ เกียรติสกุลชัย

2017-2020

    คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน

2018-2021

    คุณพ่อณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี

2020-ปัจจุบัน

15. คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์  

2021-2023

    คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร 2021-2023
    คุณพ่อวิษณุ ธัญญอนันต์ 2021-2022 (ช่วยงานอภิบาล)
    คุณพ่ออนุชา ไชยเดช 2022-ปัจจุบัน(ช่วยงานอภิบาล)
    คุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง 2022-2023
16. คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์   2023-ปัจจุบัน
    คุณพ่อวิทยา เขียวประไพ 2023-ปัจจุบัน
    สังฆานุกรพรสรร สิงห์ชัย 2023-ปัจจุบัน
 
 
 
 
แผนที่การเดินทาง