วัดอัครเทวดาราฟาแอล (ปากน้ำ)

 
ตั้งอยู่เลขที่ 5 ซอย 22   ราฟาแอล 1  ถนนท้ายบ้าน  
ต.ปากน้ำ  อ.เมือง  สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2701-7046 ถึง 7  FAX: 0-2701-7048
Website: www.raphael_church.com
 
ในปี ค.ศ. 1850 มีคริสตังจีนบางครอบครัวมาทำมาหากินอยู่ที่ปากลัด และปากน้ำ คุณพ่อดานิแอล  ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์  ได้มาเยี่ยมและประกาศพระวรสารในหมู่ชาวจีนเหล่านี้  เมื่อเห็นว่ามีผู้กลับใจพอสมควร  ท่านจึงได้สร้างวัดน้อยไม้ไผ่ที่ปากลัดก่อน  และตั้งใจที่จะเปิดกลุ่มคริสตังที่ปากน้ำต่อไป  แต่ท่านเกิดล้มป่วยต้องกลับไปรักษาตัวที่ประเทศฝรั่งเศสเสียก่อน
 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1874 คุณพ่อซาลาแด็ง ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์ ได้มาเยี่ยมกลุ่มคริสตชนที่ปากลัดและปากน้ำ ที่ปากน้ำนี้เองท่านได้สร้างวัดน้อยด้วยไม้ไผ่แล้วส่งคุณพ่อปลัดมาแพร่ธรรมต่อ ตั้งแต่นั้นมาวัดปากน้ำก็เป็นสาขาของวัดกาลหว่าร์
 
 
เมื่อคุณพ่อแดซาลล์ เป็นเจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์ต่อจากคุณพ่อซาลาแด็งในปี ค.ศ. 1878  ท่านก็มาเยี่ยมกลุ่มคริสตังที่ปากลัดและปากน้ำ พร้อมทั้งได้ส่งคุณพ่อปลัดมาดูแลโดยเฉพาะคุณพ่อยวงเฮียง แซ่ลิ้ม ในต้นปี ค.ศ. 1888 คุณพ่อแดซาลล์สามารถซื้อที่ดินสำหรับสร้างวัดใหม่ เป็นที่ดินแปลงใหญ่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  บนที่ดินผืนนี้ท่านได้สร้างวัดไม้แทนวัดไม่ไผ่หลังเดิม แบบคล้ายๆ กับวัดที่ท่านสร้างไว้ที่ปากลัดเมื่อปี ค.ศ. 1880
 
 
นอกจากนี้ท่านยังได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์เป็นไม้ด้วยเช่นกัน ท่านถวายวัดนี้แด่ "อารักขเทวดา" ทำพิธีเสกในวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1888 โดยพระสังฆราช เวย์ (ท่านเวย์ได้บันทึกในรายงานประจำปีของคณะ M.E.P. โดยใช้คำว่า "วัดนักบุญราฟาแอล" ทั้งที่ทราบว่าคุณพ่อแดซาลล์ได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่า "วัดอารักขเทวดา") ต่อมาปี ค.ศ. 1897 ท่านส่งคุณพ่อยวงเฮียงไปสร้างวัดในกลุ่มใหม่ที่ลำไทร  ส่วนที่ปากน้ำท่านได้ส่งคุณพ่อปลัดองค์อื่นมาดูแล แต่ที่สำคัญคือคุณพ่อริชารด์ ซึ่งเป็นปลัดช่วยดูแลวัดปากน้ำและวัดปากลัด และได้ไปเปิดวัดใหม่ที่หัวตะเข้ ในปี ค.ศ. 1907 คุณพ่อแดซาลล์และคุณพ่อริชารด์ต้องเดินทางกลับไปประเทศฝรั่งเศสและกรุงโรม เนื่องจากพินัยกรรมของคุณพ่อแก็นตริก
 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1907 วัดปากน้ำไม่ได้เป็นสาขาของวัดกาลหว่าร์ชั่วระยะหนึ่งมีเจ้าอาวาสปกครองคือ คุณพ่อเบเชต์ (ค.ศ. 1907-1911), คุณพ่อชันลิแอร์ (ค.ศ. 1911-1912), คุณพ่อเอมมานูแอล (ค.ศ. 1912-1913)  แล้วจึงกลับไปเป็นสาขาของวัดกาลหว่าร์อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1914 ถึงปี ค.ศ. 1919 โดยคุณพ่อกิยูเจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์ ได้ส่งปลัดมาดูแล
 
ในปี ค.ศ. 1919 วัดปากน้ำกลับเป็นอิสระอีกครั้งโดยไม่ต้องขึ้นกับวัดกาลหว่าร์  มีเจ้าอาวาสเฉพาะคือคุณพ่อดอมินิก (ค.ศ. 1919-1928) และคุณพ่อวิกตอร์ (ค.ศ. 1928-1942) วันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 1937 พระสังฆราชแปร์รอสมาเยี่ยมวัดปากน้ำและได้เซ็นชื่อในบัญชีวัด และเปลี่ยนชื่อวัดจาก "อารักขเทวดา" เป็น "อัครเทวดาราฟาแอล"   ต่อจากคุณพ่อวิกตอร์ วัดปากน้ำก็ขึ้นกับวัดกาลหว่าร์ใหม่ โดยคุณพ่อโอลลิเอร์ และคุณพ่ออาแมสตอย เจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์ได้ส่งปลัดมาดูแล ที่มาเป็นระยะเวลานานมี คุณพ่อศิรินทร์ (ค.ศ. 1942-1946), คุณพ่อบอนิฟาส (ค.ศ. 1946-1950) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950-1955 วัดปากน้ำมีคุณพ่อเลาแรนเตเป็นเจ้าอาวาส
 
และในที่สุดเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1958  วัดปากน้ำก็พ้นจากการเป็นสาขาของวัดกาลหว่าร์โดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นสมัยที่คุณพ่อบัณฑิต ปรีชาวุฒิ เป็นเจ้าอาวาส (ค.ศ. 1958-1962) ท่านได้ขยายวัดให้กว้างกว่าเดิม พร้อมทั้งสร้างหอระฆังและได้สั่งระฆัง 3 ใบ สำหรับวัดปากน้ำและพระสังฆราชหลุยส์ โชแรงได้เสกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1961
 
ในสมัยคุณพ่อบุญไทย สิงห์เสน่ห์ (ค.ศ. 1962-1979) ท่านได้สร้างวัดใหม่คือวัดหลังปัจจุบัน เป็นตึกสวยงาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทำพิธีเสกเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 1979 โดยพระอัครสังฆราชมีชัย กิจบุญชู  นอกจากนี้ท่านยังได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์ใหม่เป็นตึก และโรงเรียนราฟาแอล ต่อจากคุณพ่อบุญไทย  ก็มีคุณพ่อวิจิตร ลิขิตธรรม (ค.ศ. 1979-1984) และคุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ (ค.ศ. 1984-1989) เป็นเจ้าอาวาส คุณพ่อทั้งสองนอกจากจะเน้นเรื่องความศรัทธาแล้ว ท่านยังได้รับช่วงงานตกแต่งวัดใหม่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งดำเนินงานสร้างถนนคอนกรีต  จากปากซอยเข้าถึงวัด คุณพ่ออดุลย์ คูรัตน์ เป็นเจ้าอาวาส (ค.ศ. 1989-1994) ได้จัดทำเขื่อนกั้นน้ำ และจัดบริเวณหน้าวัดให้สวยงามยิ่งขึ้น ปรับปรุงบ้านซิสเตอร์ ตระเตรียมสถานที่สำหรับโครงการใหม่ของวัด  และที่สำคัญที่สุดได้จัดสถานที่สำหรับสุสานของวัดเสียใหม่
 
คุณพ่อวิศิษฎ์  หริพงศ์               เป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1994-1998 
คุณพ่อปิยะชาติ  มะกรครรภ์        เป็นเจ้าอาวาส ในปี ค.ศ. 1998- 2002 
คุณพ่อปรีชา  รุจิพงษ์                เป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2002 - 2007  
คุณพ่อไพโรจน์   หอมจินดา       เป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.2007 คุณพ่อเป็นเจ้าอาวาสได้เพียง 6 วัน หลังจากนั้นคุณพ่อเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ด้วยโรคมะเร็งที่ตับ และเสียชีวิตในวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
คุณพ่อสราวุธ  อมรดิษฐ์             รักษาการแทนเจ้าอาวาส  ปี ค.ศ. 2007 - 2008
คุณพ่อวิทยา   ลัดลอย              เป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2008 - 2013
คุณพ่อประทีป กีรติพงศ์             เป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.2013 - 2017
คุณพ่อสุพจน์  ฤกษ์สุจริต           เป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2017 - 2021
คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร   เป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2021- ปัจจุบัน
 
วันที่ 20 มีนาคม - 1 มิถุนายน ค.ศ. 2020 ปิดวัดเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
 
วันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2020 เริ่มถ่ายทอดสดมิสซาออนไลน์ทาง Facebook  life
 
วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 2020 งดงานรื่นเริงช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
 
ปี ค.ศ. 2021

- คุณพ่อสมเกียรติ คุณพ่อสมหมายได้นำบราเดอร์ สภาภิบาล และสัตบุรุษไปซ่อมแซมบ้านให้กับสัตบุรุษในเขตวัด

- เนื่องจากสถานการณ์โควิด วันฉลองภายใน วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม ได้นำรูปอัครเทวดาราฟาแอล องค์อุปถัมภ์ของวัดแห่รอบหมู่บ้านเพื่อไปอวยพรสัตบุรุษที่อยู่ในเขตวัด หลังมิสซาขอบพระคุณ

- เนื่องจากสถานการณ์โควิดคุณพ่อได้นำพระรูปพระกุมารเยซูแห่รอบหมู่บ้านเพื่อไปอวยพรสัตบุรุษที่อยู่ในเขตวัดในโอกาสคริสตสมภพ วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 18.30 น.

- เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ต้องปิดวัดและงานอภิบาลต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน - วันที่ 30 มิถุนายน มีมิสซาออนไลน์ทางเฟสบุ๊คของวัดทุกวันจนถึงปัจจุบัน

- มีการจัดตั้งกลุ่มยุวธรรมทูตวัด และสวดสายประคำยุวธรรมทูต เวลา 5.30 น. ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ (ก่อนมิสซาวันธรรมดา)

- โครงการปันรักด้วยใจสู้ภัยโควิด ได้เปิดขอรับบริจาคสำหรับจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยสัตบุรุษในเขตวัดและผู้ยากไร้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม เป็นเงินที่ได้จากการรับบริจาค

- โครงการปันรักให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยได้จัดอาหารไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 200 ชุด โดยเป็นเงินที่ได้จากการรับบริจาค

- โครงการจัดซื้อผ้าห่มสู้ภัยหนาว ได้รับบริจาคสำหรับจัดซื้อผ้าห่มให้ผู้ยากไร้ของวัด จำนวน 200 ผืน และจัดส่งไปให้กับพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษของสังฆมณฑลเชียงใหม่ และเชียงราย จำนวน 6,250 ผืน เป็นเงินที่ได้รับจากการบริจาค

 
 

ตารางมิสซา

วันอาทิตย์

วันธรรมดา

06.00 น., 08.30 น.,19.00 น. (มีนพวารก่อนมิสซา)

06.00 น. ,19.00 น.

 

รายชื่อเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ลำดับที่

เจ้าอาวาส

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ระยะเวลา

1.

คุณพ่อซาลาแด็ง

 

1874-1878

 

 

คุณพ่อเยิง

1874-1874

 

 

คุณพ่อกอลมเบต์

1875-1875

2.

คุณพ่อราบาร์แดล (รักษาการแทน)

 

1878-1878

3.

คุณพ่อฟ๊อก (รักษาการแทน)

 

1878-1878

4.

คุณพ่อแดซาลส์

 

1878-1907

 

 

คุณพ่อฟ็อก

1878-1882

 

 

คุณพ่อยวงเฮียง

1888-1897

 

 

คุณพ่อเบเนดิกโต

1894-1894

 

 

คุณพ่อกีโยม กิ๊น ดาครู้ส

1894-1900

 

 

คุณพ่อริชารด์

1897-1907

 

 

คุณพ่อมัทธิอัส บุญ

1900-1919

 

 

คุณพ่อดอมินิก

1902-1904

5.

คุณพ่อฟูยาต์ (รักษาการแทน)

 

1903-1906

 

 

คุณเบเชต์

1905-1907

 

 

คุณพ่อแบลามี

1907-1907

6.

คุณพ่อเบเชต์

 

1907-1911

7.

คุณพ่อชันลิแอร์

 

1911-1912

8.

คุณพ่อเอมมานูแอล

 

1912-1913

9.

คุณพ่อฟูยาต์

 

1910-1914

 

 

คุณพ่อซมแลต์

1913-1914

10.

คุณพ่อกิยู

 

1915-1937

 

 

คุณพ่อแบลามี

1914-1916

 

 

คุณพ่ออังเคร พลอย

1916-1916

 

 

คุณพ่อดานิแอล

1916-1916

 

 

คุณพ่อฮุย และคุณพ่อดานิแอล

1916-1916

 

 

คุณพ่อยวงเฮียง

1917-1919

11.

คุณพ่อดอมินิก

 

1919-1928

12.

คุณพ่อวิกเตอร์ (วิวัฒน์   ธงชัย)

 

1928-1942

13.

คุณพ่อโอลลิเอร์

 

1938-1950

 

 

คุณพ่อจีง้วน (สงวน)

1942-1942

 

 

คุณพ่อศรินทร์

1942-1946

 

 

คุณพ่อยออากิม (เทพวันท์  ประกอบกิจ)

1946-1946

 

 

คุณพ่อละออ   สังขรัตน์

1946-1946

 

 

คุณพ่อบอนิฟาส

1946-1950

14.

คุณพ่อเลาแรนเต   กิมด้วง (มณี  กฤษเจริญ)

 

1950-1955

15.

คุณพ่ออาแมสตอย

 

1951-1958

 

 

คุณพ่อเดอซูซา

1955-1957

16.

คุณพ่ออาแมสตอย

 

1957-1957

 

 

คุณพ่อราแป็ง

1957-1957

 

 

คุณพ่อมัลแซรต์

1957-1957

 

 

คุณพ่อลาบอรี

1958-1958

17.

คุณพ่อบัณฑิต     ปรีชาวุฒิ

 

1958-1962

 

 

คุณพ่อบุญมี

1959-1960

 

 

คุณพ่อบุญมี

1960-1961

18.

คุณพ่อบุญไทย     สิงห์เสน่ห์

 

1962-1979

 

 

คุณพ่อวิจิตร     ลิขิตธรรม

1972-1973

 

 

คุณพ่ออติญาณ     พงศ์หว่าน

1973-1973

 

 

คุณพ่อปิยะ     โรจนมารีวงศ์

1973-1973

 

 

คุณพ่อพิบูลย์    พิสิฐนนทชัย

1973-1979

19.

คุณพ่อวิจิตร     ลิขิตธรรม

 

1979-1984

 

 

คุณพ่อทวีศักดิ์    กิจเจริญ

1979-1981

 

 

คุณพ่อวิชัย    บุญเผ่า

1981-1982

 

 

คุณพ่อสุทัศ    ประมวลพร้อม

1982-1983

 

 

คุณพ่อธีรวัฒน์     เสนางค์นารถ

1983-1985

20.

คุณพ่อทวีศักดิ์    กิจเจริญ

 

1984-1984

 

 

คุณพ่อปรีชา    รุจิพงษ์

1985-1985

21.

คุณพ่อทวีศักดิ์    กิจเจริญ

 

1984-1989

 

 

คุณพ่อปรีชา    รุจิพงษ์

1985-1987

 

 

คุณพ่อประทีป     สุทธินาวิน

1987-1989

22.

คุณพ่ออดุล     คูรัตน์

 

1989-1994

 

 

คุณพ่อศิริพจน์     สกุลทอง

1989-1991

 

 

คุณพ่อสมชาย    อัญชลีพรสันต์

1991-1993

 

 

คุณพ่อสุนัย    สุขชัย

1993-1998

23.

คุณพ่อวิศิษฎ์    หริพงศ์

 

1994-1998

 

 

คุณพ่อบัญชา    ศรีประมงค์

1996-1999

24.

คุณพ่อปิยะชาติ     มะกรครรภ์

 

1998-2002

 

 

คุณพ่อสุรนันท์     กวยมงคล

1998- 2001

 

 

คุณพ่อเอกรัตน์     หอมประทุม

2001-2003

25.

คุณพ่อปรีชา    รุจิพงษ์

 

2002-2007

 

 

สังฆนุกร กนก     สิทธิสันต์

2003-2004

 

 

คุณพ่อเกรียงชัย    ตรีมรรคา

2004-2007

26.

คุณพ่อไพโรจน์    หอมจินดา

 

2007-2007

 

 

คุณพ่อสราวุธ     อมรดิษฐ์

2007-2008

 

 

คุณพ่อวินัย    ฤทธิบุญไชย

2008-2011

27.

คุณพ่อวิทยา    ลัดลอย

 

2008-2013

 

 

คุณพ่อวรพจน์ วิสิฐนนทชัย

2011-2013

28.

คุณพ่อประทีป กีรติพงศ์

 

2013-2017

 

 

คุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร

2013-2018

29.

คุณพ่อสุพจน์  ฤกษ์สุจริต

 

2017-2021

    คุณพ่อวิทยา เขียวประไพ

2018-2021

30. คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร  

2021-ปัจจุบัน

    คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ 2021-ปัจจุบัน

 

 
 แผนที่การเดินทาง