เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ดโคราช

  • Print

 

เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ดโคราช ระหว่าง ค.ศ. 1937-1938

โอกาสฉลองวัดโคราช (อาสนวิหารแม่พระประัจักษ์ที่เมืองลูร์ด)
ประมาณวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1938
ด้านหลังซ้ายมืองใช้เป็นทั้งวัดและบ้านพักพระสงฆ์
ด้านขวามือเคยใช้ป็นที่พักชั่วคราวของผู้โดยสารรถไฟเมื่อหยุด
พักระหว่างทางเสา 2 ต้น ตรงบันไดคือเสาหอระฆัง
(แถวนั่ง ตรงกลาง จากซ้าย) บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง,
พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส, คุณพ่ออัมบรอซิโอ อมร  (กิ๊น) มิลลิกูล
(แถวยืน จากซ้าย) คุณพ่อกูเลียลโม กิ๊นดาครู้ส, ไม่ทราบชื่อ
 
โอกาสฉลองวัดแม่พระประัจักษ์ที่เมืองลูร์ด นครราชสีมา 
(ปัจจุบันคือ อาสนวิหาร) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1955
วัดนี้ถูกทำลายเนื่องจากการเบียดเบียนศาสนาเมื่อปี ค.ศ. 1945
ต้องใช้บ้านพักพระสงฆ์เป็นที่ประกอบพิธีบูชามิสซาสัตบุรุษที่นี่
ยังมีความศรัทธาและใจร้อนรนอย่างมั่นคงวันฉลองวัดมีสัตบุรุษมา
ร่วมมิสซากว่า 100 คน มีผู้รับศีลมหาสนิทมากกว่า 80 คน และ
มีผู้รับศีลล้างบาป 1 คนด้วยความเอาใจใส่ของคุณพ่อมาริอุส เบรย์ 
เจ้าอาวาส (ค.ศ. 1954-1978)