โปสการ์ด

 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓ การส่งจดหมายและข่าวสารโดยใช้ดวงตราไปรษณียากรปิดบนซอง กล่องวัสดุหีบห่อ เพิ่งจะมีใช้กันเมื่อเกือบ ๒๐๐ ปี มานี้เอง ในอดีตครั้งกระนั้น การส่งจดหมายและข่าวสาร ตลอดจนพัสดุต้องอาศัยม้าใช้หรือการไหว้วาน หรือจ้างเอาเงินตราทั้งสิ้น แม้แต่ประเทศอังกฤษ
 
ซึ่งเริ่มแรกใช้ดวงตราไปรษณียากรในประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศแรกที่เริ่มใช้ดวงตราไปรษณียากร
 
สมัยของพระนางวิคตอเรีย พ.ศ. ๒๓๘๑ ยังไม่มีดวงตราไปรษณียากร
 
“ช้างลากซุงไม้สัก เตรียมล่องเมื่อน้ำเหนือมา”
(ภาพจากโปสการ์ดเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๒๐) 
 
พ.ศ ๒๔๘๓ เซอร์โรแลนด์ ฮิลล์ จึงออกความคิดให้มีพระราชกำหนดใช้ไปรษณีย์เป็นครั้งแรกของโลกไปรษณียากรครั้งนั้นทำด้วยกระดาษสีดำ มีพระบรมรูปของพระนางเจ้าวิคตอเรีย ภาพหันด้านข้างเป็นสัญลักษณ์ พระรูปนี้ออกแบบโดยนาย เฟรด เดอริค ฮีซ
 
ดวงตราไปรษณีย์แผ่นหนึ่งๆ มีดวงตราไปรษณียากร ๒๔๐ ดวงในสนนราคา ดวงละ ๓ เพนนี บริษัท เพอร์คิ้น เบคอน รับจัดพิมพ์ให้แก่รัฐบาลอังกฤษครั้งกระนั้น
 
หลังจากประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ ปรากฏว่าเป็นที่พึงพอใจมาก การส่งข่าวสารโดยการปิดตราไปรษณีย์ แล้วนำตัวข่าวสารไปห ย่อนลงในตู้รับของทางการ โดยไม่ต้องกังวลในการวิ่งเต้นเรื่องอื่นให้ยุ่งยากดุจกาลก่อนย่อมเป็นการตัดภาระ และความคิดในการปรับปรุงการไปรษณีย์ของเซอร์โรแลนด์ ฮิลล์ จึงได้รับคำชมเชยจากผู้ใช้บริการแบบนี้เป็นอย่างมาก
 
 
แสตมป์ที่ออกใช้ในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ หลังจากมีการยกเลิก
การใช้ชื่อ ประเทศสยามและเปลี่ยนเป็นประเทศไทย
 
ไปรณียากร (Stamp) ชุดแรก ซึ่งพิมพ์เป็นแผงใหญ่มีดวงแสตมป์ถึง ๒๔๐ ดวงนั้น ไม่มีรอยประพรุน ต้องใช้ตัดเอาด้วยกรรไกร แต่ละแผ่น (๒๔๐ ดวง) จัดจำหน่ายในราคา ๑ ปอนด์ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๐ นายเฮนรี่อาร์เธอร์ จึงประดิษฐ์เครื่องจักรทำรูพรุน ทำให้ฉีกเป็นรูพรุนฉีกออกโดยง่าย
 
สหรัฐนำเอาระบบเดียวกันไปใช้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๐ ส่วนฝรั่งเศสก็ได้เอาไปใช้ ในปี พ.ศ. ๒๓๙๒ บ้าง
 
ในยุคแรกของการมีแสตมป์ไปรษณียากรนั้น ได้มีการจัดจำหน่ายและใช้บริการนี้มากมาย ไม่มีใครคิดว่าชุดแรกนั้นจะมีค่ามากมายในยุคปัจจุบันประชากรโลกครั้งกระนั้นไม่มีใครรู้จักสะสมแสตมป์ที่ยังไม่ได้ใช้เก็บเอาไว้