บริษัทฝรั่ง ๑๐๐ กว่าปีในสยาม

สี่แยก S.A.B. เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ จากในอดีตนั้น กรุงเทพฯไม่มีถนนเช่นปัจจุบัน มีแต่ลำคลอง ประชาชนใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางธุรกิจ
 

บริเวณสี่แยก เอส เอ บี ถนนเจริญกรุง
เป็นย่านธุรกิจการค้าในยุคต้นรัตนโกสินทร์
 
ปีดังกล่าวแพทย์ประจำพระองค์ ร. ๕ จากกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม พร้อมกับเพื่อนอีก ๒ คนได้ร่วมกันก่อตั้งห้าง S.A.B. เป็นห้าง เบลเยียม ร้านแรกที่จำหน่ายสินค้าจากยุโรป คำว่า S.A.B. ย่อมาจาก  Societe Anonyme Belge.
 
จากครั้งกระนั้น นามนี้ใครๆก็รู้จักจวบจนปัจจุบันปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นับได้ ๑๐๕ ปีมาแล้ว
 
ในปี พ.ศ. ๒๓๖๓ หรือ ค.ศ. ๑๘๒๐ คาร์ลอส เดอ ซิลเวียร่า ผู้สำเร็จราชการเจ้าเมืองมาเก๊า เป็นทูตของประเทศโปรตุเกส เข้าเฝ้าฯเพื่อขอทำสนธิสัญญาทางการค้ากับไทย
 
องค์พระมหากษัตริย์ไทย ทรงพระราชทานยศให้ คาร์ลอส เป็นหลวงอภัยพานิช พร้อมด้วยเครื่องยศขุนนางไทย และปักเสาธงไทยให้ที่หัวเรือเป็นเกียรติ
 
นับว่าเป็นฝรั่งคนแรก ที่ได้รับเกียรติอันสูงส่งจากราชสำนักไทยเช่นนี้
 
เพราะคนไทยถือว่า โปรตุเกสมีความสัมพันธ์อันดีกับไทยตลอดมา ทำให้คนไทยได้ขยายตลาดกว้างออกไป
 

ตึกห้างบี กริม แอนโก ตั้งอยู่มุมถนนเจริญกรุง-ถนนมหาไชยเชิงสะพานดำรงสถิตย์ 
(สะพานเหล็กบน) หรือสามยอด สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ และต่อมาตึกนี้ได้ดป็นที่ทำการ
 บริษัท ไฟฟ้าสยาม คอร์เปอร์เรชั่น แล้วต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตึกที่ทำการบริษัท ไทยนิมพานิช
 
 
B. Grimm and Company เป็นบริษัทเยอรมันแห่งแรก และถือเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกในสยาม ตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๑ โดยเภสัชกรชาวเยอรมันชื่อ Bernhard Grimm และพ่อค้าชาวออสเตรีย Erwin Mueller จวบจนปัจจุบันตึกนี้มีอายุ ๑๓๐ กว่าปีแล้ว
 
                                                                                          ข้อมูลจากหนังสือ ภาพเก่าในสยาม หน้า ๔๕-๔๗