สะพานโยงยาวที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

 
เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๘๕ ทหารญี่ปุ่นไม่ยอมใช้สะพานนี้ลำเลียงพล และทหารลูกพระอาทิตย์เหล่านั้นได้ร่วมมือกับชาวบ้านช่วยกันอำพรางสะพานนี้ด้วยต้นไม้ใบไม้ต่างๆ ทำให้สะพานนี้กลายเป็นป่าที่เขียวครึ้มไป สะพานโยงจึงรอดจากการบอมบ์ของกองทัพพันธมิตรเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าวิศวะกรผู้ออกแบบและอำนวยการสร้างสะพานเป็นชาวเยอรมัน เพื่อนน้ำมิตรของญี่ปุ่นนั่นเอง หากว่าฝรั่งชาติอื่นสร้าง สะพานโยงคงจะอายุไม่ถึง ๘๕ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้อย่างแน่นอน สะพานโยงจึงเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของอำเภองาว
 
สะพานโยงหรือสะพานลอยเป็นสะพานข้ามแม่น้ำงาว อ.งาว จ.ลำปาง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ ความยาว ๗๕ เมตร กว้าง ๖ เมตร เป็นสะพานที่ไม่มีเสาเลย วางโครงเหล็กแบบทางรถไฟ ใช้ไม้หมอนเรียงเป็นลูกระนาด ปูไม้กระดานทับเฉพาะช่วงล้อรถยนต์ มีทางเท้าทั้งสองข้าง ใช้สลิงยึดตลอดตัวสะพาน

สะพานโยง สัญลักษณ์ของอำเภองาว