เหตุการณ์หลังจากทูตฝรั่งเศสเดินทางกลับ

เหตุการณ์หลังจากทูตฝรั่งเศสเดินทางกลับ