เหตุการณ์ร้ายๆ หลังจากทูตฝรั่งเศสกลับไป

เหตุการณ์ร้ายๆ หลังจากทูตฝรั่งเศสกลับไป