คณะทูตชุดที่สองของสมเด็จพระนารายณ์ที่เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1686/พ.ศ. 2229

คณะทูตชุดที่สองของสมเด็จพระนารายณ์ที่เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1686/พ.ศ. 2229