คณะทูตชุดที่สองของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ในราชสำนักสยาม

คณะทูตชุดที่สองของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ในราชสำนักสยาม