สมเด็จพระนารายณ์ทรงเปลี่ยนศาสนาหรือไม่

สมเด็จพระนารายณ์ทรงเปลี่ยนศาสนาหรือไม่