จดหมายเหตุการเดินทางพระสังฆราชแห่งเบริธประมุขมิสซัง สู่อาณาจักรโคจินจีน

Display # 
Title Author Hits
ผลไม้ของอาณาจักรสยาม Written by หอจดหมายเหตุ 585
ขนมธรรมเนียมและประเพณีของชาวสยาม Written by หอจดหมายเหตุ 638
เรื่องศาสนาของประเทศสยาม Written by หอจดหมายเหตุ 656
การพำนักอยู่ในกรุงสยามของพระสังฆราชแห่งเบริธ และการเริ่มต้นงานเผยแพร่ศาสนา Written by หอจดหมายเหตุ 607
เรื่องราวการปฏิบัติภารกิจของเราในกรุงสยามจนถึงการออกเดินทางของพระสังฆราชแห่งเบริธไปเมืองกวางตุ้ง Written by หอจดหมายเหตุ 612
การออกเดินทางจากกรุงสยามและการลงเรือไปประเทศจีนของพระสังฆราชแห่งเบริธ Written by หอจดหมายเหตุ 594
การเดินทางกลับสู่ยุโรปทางทะเล พระสังฆราชแห่งเมเตลโลโปลีส Written by หอจดหมายเหตุ 615

Page 2 of 2