350ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม

เอกสารเพื่อการเตรียมฉลอง 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม ฉบับที่ 11 เดือนธันวาคม 2017

 

 

เอกสารเพื่อการเตรียมฉลอง 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม ฉบับที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2017

เอกสารเพื่อการเตรียมฉลอง 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม 2017