พลิกปูมมรดกประวัติศาสตร์ สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน 500 ปี “ไทย-โปรตุเกส”

พลิกปูมมรดกประวัติศาสตร์ สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน 500 ปี “ไทย-โปรตุเกส”