ฉลองสัมพันธ์การทูตยิ่งใหญ่ 500 ปี “ไทย-โปรตุเกส”

ฉลองสัมพันธ์การทูตยิ่งใหญ่ 500 ปี “ไทย-โปรตุเกส”