องค์ที่ 61-80

Display # 
Title Author Hits
องค์ที่ 71 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเซเวรินุส (St. Severinus ค.ศ.640) Written by หอจดหมายเหตุ 343
องค์ที่ 72 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยอห์น ที่ 4 (St. John IV ค.ศ.640-642) Written by หอจดหมายเหตุ 400
องค์ที่ 73 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเธโอโดร์ ที่ 1 (St. Theodore I ค.ศ.642-649) Written by หอจดหมายเหตุ 369
องค์ที่ 74 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญมาร์ติน ที่ 1 (St. Martin I ค.ศ.649-655) Written by หอจดหมายเหตุ 354
องค์ที่ 75 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเอวเยน ที่ 1 (St. Eugene I ค.ศ.655-657) Written by หอจดหมายเหตุ 372
องค์ที่ 76 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญวิตาเลียน (St. Vitalian ค.ศ.657-672) Written by หอจดหมายเหตุ 351
องค์ที่ 77 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอาเดโอดาตุส ที่ 2 (St. Adeodatus II ค.ศ.672-676) Written by หอจดหมายเหตุ 343
องค์ที่ 78 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญโดนุส (St. Donus ค.ศ.676-678) Written by หอจดหมายเหตุ 365
องค์ที่ 79 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอากาโธ (St.. Agatho ค.ศ.678-681) Written by หอจดหมายเหตุ 366
องค์ที่ 80 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเลโอ ที่ 2 (St. Leo II ค.ศ.682-683) Written by หอจดหมายเหตุ 389

Page 2 of 2