ตารางเทียบสมัยการปกครองอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Display # 
Title Author Hits
พระสังฆราช เอสปริต์ มารีย์ โยเซฟ ฟลอรังส์ Written by หอจดหมายเหตุ 741
พระสังฆราช ยัง ปอล ฮิแลร์ มิแชล กูรเวอซี Written by หอจดหมายเหตุ 675
พระสังฆราช ฌอง บัปติสต์ ปัลเลอกัว Written by หอจดหมายเหตุ 4131
พระสังฆราช ออกุสแตง โยเซฟ ดือปองด์ Written by หอจดหมายเหตุ 664
พระสังฆราช ฌอง หลุยส์ เวย์ Written by หอจดหมายเหตุ 1029
พระสังฆราชแปร์รอส Written by หอจดหมายเหตุ 1589
พระสังฆราช หลุยส์ ออกุสแตง เคลมังต์ โชแรง Written by หอจดหมายเหตุ 1220
พระอัครสังฆราชยวง นิตโย Written by หอจดหมายเหตุ 1947
พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู Written by หอจดหมายเหตุ 3088
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช Written by หอจดหมายเหตุ 3698

Page 2 of 2