ตารางเทียบสมัยการปกครองอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Display # 
Title Author Hits
พระสังฆราช เอสปริต์ มารีย์ โยเซฟ ฟลอรังส์ Written by หอจดหมายเหตุ 893
พระสังฆราช ยัง ปอล ฮิแลร์ มิแชล กูรเวอซี Written by หอจดหมายเหตุ 826
พระสังฆราช ฌอง บัปติสต์ ปัลเลอกัว Written by หอจดหมายเหตุ 4663
พระสังฆราช ออกุสแตง โยเซฟ ดือปองด์ Written by หอจดหมายเหตุ 868
พระสังฆราช ฌอง หลุยส์ เวย์ Written by หอจดหมายเหตุ 1297
พระสังฆราชแปร์รอส Written by หอจดหมายเหตุ 1927
พระสังฆราช หลุยส์ ออกุสแตง เคลมังต์ โชแรง Written by หอจดหมายเหตุ 1449
พระอัครสังฆราชยวง นิตโย Written by หอจดหมายเหตุ 2299
พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู Written by หอจดหมายเหตุ 4150
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช Written by หอจดหมายเหตุ 4402

Page 2 of 2