ตารางเทียบสมัยการปกครองอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Display # 
Title Author Hits
พระสังฆราช เอสปริต์ มารีย์ โยเซฟ ฟลอรังส์ Written by หอจดหมายเหตุ 556
พระสังฆราช ยัง ปอล ฮิแลร์ มิแชล กูรเวอซี Written by หอจดหมายเหตุ 504
พระสังฆราช ฌอง บัปติสต์ ปัลเลอกัว Written by หอจดหมายเหตุ 2495
พระสังฆราช ออกุสแตง โยเซฟ ดือปองด์ Written by หอจดหมายเหตุ 494
พระสังฆราช ฌอง หลุยส์ เวย์ Written by หอจดหมายเหตุ 767
พระสังฆราชแปร์รอส Written by หอจดหมายเหตุ 1153
พระสังฆราช หลุยส์ ออกุสแตง เคลมังต์ โชแรง Written by หอจดหมายเหตุ 920
พระอัครสังฆราชยวง นิตโย Written by หอจดหมายเหตุ 1512
พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู Written by หอจดหมายเหตุ 2194
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช Written by หอจดหมายเหตุ 2983

Page 2 of 2