พระสังฆราช ออกุสแตง โยเซฟ ดือปองด์

 

พระสังฆราชเกียรตินามแห่งอาซอตท์

ประมุขมิสซังสยามระหว่างปี ค.ศ. 1864-1872

EVEQUE D’AZOTH

VICAIRE  APOSTOLIQUE DU SIAM 1864-1872

 
พระสังฆราช ออกุสแตง โยเซฟ  ดือปองด์ ประมุขมิสซังสยาม เกิดวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1809    ที่แฟลร์ส แขวงปาส์เดอกาแลส์ เข้าเรียนโรงเรียนที่อาแม็ตส์ และเข้าบ้านเณรใหญ่ที่อาราส ท่านรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1833 ท่านทำงานอภิบาลในฐานะปลัดอยู่ที่โบแรง ซึ่งมีวัดสาขาอยู่ที่ตีลัวแลส์ มอฟแฟลนส์ 
 
ท่านเข้าบ้านเณรคณะมิสซังต่างประเทศ วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1838 และออกเดินทางมามิสซังสยาม วันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1839  ที่นั่น ท่านเดินตามวิถีทางของคุณพ่อเอเจียน อัลบรังด์ ท่านทำงานช่วยชาวจีนให้กลับใจอย่างขยันขันแข็ง  ท่านเริ่มทำงานที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์) กรุงเทพฯ แต่ในไม่ช้า ท่านก็ขยายงานไปในเขตใกล้เคียง และยังห่างไกลจากนครหลวงออกไปพอสมควร  ปี ค.ศ. 1845 ท่านเป็นมิสชันนารี เคลื่อนที่ในเขตนครชัยศรี  แต่ปี ค.ศ. 1846 ถึงปี ค.ศ. 1848 ท่านอยู่ที่แปดริ้ว 
 
เมื่อท่านต้องจากสยามไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1849 ถึงปี ค.ศ. 1851 พร้อมกับมิสชันนารีอื่นๆ หลายองค์  เนื่องด้วยเกิดปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับเทวศาสตร์ เรื่องหลงงมงาย ท่านก็ไปอยู่ที่กวางตุ้ง ประเทศจีน ทำงานที่ลกฟุ้ง และเกาะไฮนัน ในขณะที่กำลังเทศน์สอนอยู่ที่นั้น ท่านถูกพวกคนต่าง ศาสนาทุบตีเอาอย่างรุนแรง 
 
เมื่อกลับมาสยาม ท่านปกครองดูแลวัดแม่พระลูกประคำ ในช่วงที่ท่านปกครองดูแลวัดนี้อยู่ในปี ค.ศ.1858 ได้เกิดวิกฤติกาลที่ทำให้กงสุลฝรั่งเศส  ชื่อ นายปาวียง  ต้องดำเนินการแก้ไขสถานการณ์อย่างเคร่งเครียด พวกคริสตังถูกจับในวัดด้วยข้อหาที่ว่า จุดดอกไม้ไฟ โดยมิได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ผลที่ได้จากการเดินเรื่องของท่านกงสุล ทางมิสซังได้รับพระราชทานเป็นชดเชย ด้วยที่ดินผืนหนึ่งตั้งอยู่หน้าวัดแม่พระลูกประคำ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  วัดความยาวได้ประมาณ 100 เมตร ความกว้าง 30 เมตร ปี ค.ศ.1862 ท่านได้พักอยู่นานที่ดอนกระเบื้อง และปีต่อมา ก็ได้ทำงานอย่างขันแข็งที่บางช้าง ท่านได้ทำให้พวกชาวจีนกลับใจตามวัดต่างๆ ที่กล่าวนี้ ทุกแห่งที่ท่านไป ท่านดำเนินการปราบยาฝิ่น หลังจากที่คุณพ่อเคลมังโซเสียชีวิตไป คือวันที่ 18 มกราคม ค.ศ.1864 ท่านปกครองดูแลมิสซังสยามแทนในตำแหน่งอธิการ
 
ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชแห่งอาช๊อต และเป็นประมุขมิสซังสยาม วันที่ 9  กันยายน ค.ศ. 1864 ท่านได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราชที่ไซ่ง่อน ประเทศโคชินไชน่า วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1865 ในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งพระสังฆราช คาดว่าจะต้องมีคนกลับใจกันมาก อนิจจา ในขณะที่พระเจ้าแผ่นดินสยามยังทรงพระเยาว์อยู่นั้น อำนาจตกไปอยู่ในกำมือของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่ง ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนาคริสตัง เขาพยายามห้ามมิให้เผยแพร่พระวรสาร และเขาก็ทำได้สำเร็จ ในปี ค.ศ. 1870 พระสังฆราชดือปองด์ ได้เข้าร่วมสังคายนาวาติกัน  และเข้าร่วมประชุมต่างๆ ที่จัดขึ้นที่กรุงโรม เพื่อปรับปรุงระเบียบวินัยของคณะมิสซังต่างประเทศ
 
ในปี ค.ศ.1871 พระสังฆราชใช้มิสชันนารีองค์หนึ่ง ชื่อ คุณพ่อฟรังซัว ยอแซฟ ชมิทต์ ไปสำรวจตามเขตชายแดนกรุงสยามและพม่า ในเดือนกรกรฏาคม ค.ศ.1872 พระสังฆราชได้รับอิสสริยยศ เลยีอองดอนเนอร์ จากรัฐบาลฝรั่งเศส
 
พระสังฆราช ออกุสแตง โยเซฟ  ดือปองด์ สิ้นชีพลงที่กรุงเทพฯ วันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ.1872 และถูกฝังไว้ที่วัดคอนเซ็ปชัญ กรุงเทพฯ