คุณพ่ออันโตนีโอ วิทยา เขียวประไพ

  
 
 
คุณพ่ออันโตนีโอ วิทยา เขียวประไพ
 
 
คุณพ่ออันโตนีโอ วิทยา เขียวประไพ   เกิดวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1986 
รับศีลล้างบาป                28 กรกฎาคม ค.ศ. 1986  ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน
ชื่อบิดา                         อิกญาซิโอ วิฑูล กิจบำรุง
ชื่อมารดา                      มารีอา มาลา เขียวประไพ
มีพี่น้อง                         4 คน (เป็นบุตรคนที่ 2)  
 
การศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
ระดับอุดมศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม
 
 
ศีลบวชเป็นพระสงฆ์
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ.2017 
ที่หอประชุมนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม 
โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
13 พ.ค. 2017 - 5 พ.ค. 2018             ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร      
5 พ.ค. 2018 - ปัจจุบัน                      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
 
 
 
 
คติพจน์      
 
  “อย่ากลัวเลยเพราะเราจะอยู่กับท่าน อย่ากังวลใจ เพราะเราเป็นพระเจ้าของท่าน เราจะทำให้ท่านมีกำลังเข้มแข็ง
และจะมาช่วยเหลือท่านด้วย จริงซิ เราจะยึดท่านไว้ด้วยมือขวาให้ท่านมีชัยชนะ” (อสย 41:10)