สมัยพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ค.ศ.2010 - ปัจจุบัน

Display # 
Title Author Hits
คุณพ่อเปโตร ณัฐพล เอี่ยมเศรษฐี Written by หอจดหมายเหตุ 247
คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ อวิรุทธ์ พันธ์ขาว Written by หอจดหมายเหตุ 136
คุณพ่อหลุยส์ วรัญญู นางาม Written by หอจดหมายเหตุ 1713
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม Written by หอจดหมายเหตุ 1464
คุณพ่ออันโตนีโอ วิทยา เขียวประไพ Written by หอจดหมายเหตุ 1377
คุณพ่อยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร Written by หอจดหมายเหตุ 1692
คุณพ่อเปโตร วิทวัฒน์ แก้วแหวน Written by หอจดหมายเหตุ 1419
คุณพ่อยอแซฟ สุพัฒน์ หลิวสิริ Written by หอจดหมายเหตุ 1818
คุณพ่อเปโตร บุญชรัสมิ์ สุขสว่าง Written by หอจดหมายเหตุ 1725
คุณพ่อยอแซฟ เชษฐ์ดนัย ไชยเผือก Written by หอจดหมายเหตุ 2047

Page 1 of 3