สมัยพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ค.ศ.2010 - ปัจจุบัน

Display # 
Title Author Hits
คุณพ่อหลุยส์ วรัญญู นางาม Written by หอจดหมายเหตุ 1358
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม Written by หอจดหมายเหตุ 1263
คุณพ่ออันโตนีโอ วิทยา เขียวประไพ Written by หอจดหมายเหตุ 1195
คุณพ่อยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร Written by หอจดหมายเหตุ 1465
คุณพ่อเปโตร วิทวัฒน์ แก้วแหวน Written by หอจดหมายเหตุ 1255
คุณพ่อยอแซฟ สุพัฒน์ หลิวสิริ Written by หอจดหมายเหตุ 1569
คุณพ่อเปโตร บุญชรัสมิ์ สุขสว่าง Written by หอจดหมายเหตุ 1525
คุณพ่อยอแซฟ เชษฐ์ดนัย ไชยเผือก Written by หอจดหมายเหตุ 1610
คุณพ่อมีคาแอล นัฎฐวี กังก๋ง Written by หอจดหมายเหตุ 1271
คุณพ่อเปโตร สมภพ เรืองวุฒิชนะพืช Written by หอจดหมายเหตุ 2021

Page 1 of 2