สมัยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ค.ศ.1995-2009

Display # 
Title Author Hits
คุณพ่อเปโตร คมทวน สุขสุทิพย์ Written by หอจดหมายเหตุ 1212
คุณพ่อยอแซฟ พรชัย วิลาลัย Written by หอจดหมายเหตุ 1598
คุณพ่อโทมัส เทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม Written by หอจดหมายเหตุ 905
คุณพ่ออันตน สราวุธ อมรดิษฐ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1383
คุณพ่อยอแซฟ วรพจน์ วิสิฐนนทชัย Written by หอจดหมายเหตุ 1964
คุณพ่อสเตเฟน วุฒิไกร ชินทร์นลัย Written by หอจดหมายเหตุ 1252
คุณพ่อยอห์น บอสโก ณรงค์ รวมอร่าม Written by หอจดหมายเหตุ 2082
คุณพ่อยอแซฟ วินัย ฤทธิบุญไชย Written by หอจดหมายเหตุ 2449
คุณพ่อเปาโล ศวง วิจิตรวงศ์ Written by หอจดหมายเหตุ 2422

Page 4 of 4