สมัยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ค.ศ.1995-2009

Display # 
Title Author Hits
คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม Written by หอจดหมายเหตุ 1368
คุณพ่ออันตน เอกชัย โสรัจจกิจ Written by หอจดหมายเหตุ 2325
คุณพ่อยอห์นบัปติสต์ เกรียงชัย ตรีมรรคา Written by หอจดหมายเหตุ 1240
คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ สมหมาย มธุรสสุวรรณ Written by หอจดหมายเหตุ 2320
คุณพ่อเปโตร ธนันต์ธง สุขสุทิพย์ Written by หอจดหมายเหตุ 1757
คุณพ่อเอากุสติน ทัศนุ หัตถการกุล Written by หอจดหมายเหตุ 1730
คุณพ่อเบเนดิก พรชัย แก้วแหวน Written by หอจดหมายเหตุ 2386
คุณพ่อไมเกิ้ล โชคชัย คูรัตนสุวรรณ Written by หอจดหมายเหตุ 1470
คุณพ่ออันตน ประจักษ์ บุญเผ่า Written by หอจดหมายเหตุ 2959
คุณพ่อยอแซฟ อิทธิพล ศรีรัตนะ Written by หอจดหมายเหตุ 2936

Page 3 of 4