สมัยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ค.ศ.1995-2009

Display # 
Title Author Hits
คุณพ่อยอแซฟ กุลบุตร ตรีมรรคา Written by หอจดหมายเหตุ 1989
คุณพ่อเกรโกรี เทิดศักดิ์ กิจสวัสดิ์ Written by หอจดหมายเหตุ 2094
คุณพ่ออันตน นิพนธ์ สิริวราวุธ Written by หอจดหมายเหตุ 2126
คุณพ่อชาร์ลส โบโรเมโอ สุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ Written by หอจดหมายเหตุ 2039
คุณพ่อเปาโล อนุสรณ์ แก้วขจร Written by หอจดหมายเหตุ 2024
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ บัญชา วงษ์วุฒิพงษ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1179
คุณพ่อเปาโล พรศักดิ์ ชื่นจิตอภิรมย์ Written by หอจดหมายเหตุ 1724
คุณพ่อเอ็มมานูแอล สหพล ตั้งถาวร Written by หอจดหมายเหตุ 2317
คุณพ่อเปาโล ยอดชาย เล็กประเสริฐ Written by หอจดหมายเหตุ 1759
คุณพ่อเปาโล เอกรัตน์ หอมประทุม Written by หอจดหมายเหตุ 2490

Page 2 of 4