คุณพ่อยอแซฟ อนุชา ชาวแพรกน้อย

 
คุณพ่อ ยอแซฟ อนุชา ชาวแพรกน้อย
 
REV. JOSEPH ANUCHA  CHAOWPRAEKNOI
 
 
คุณพ่อยอแซฟ อนุชา  ชาวแพรกน้อยเกิดวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 1965  
(30 กันยายน ค.ศ. 1965 ตามทะเบียนศีลล้างบาป) จังหวัดสมุทรสาคร  
รับศีลล้างบาปวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ. 1965 วัดนักบุญอันนา ท่าจีน  
บิดาชื่อยอแซฟ ลิ้ม ชาวแพรกน้อย  มารดาชื่อ มารีอา เตือนใจ ชาวแพรกน้อย
มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน เป็นชาย 5 คน เป็นหญิง 2 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 6
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1973-1980 เรียนที่โรงเรียนอันนาลัย สมุทรสาคร ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 6
- ปี ค.ศ. 1980-1986 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1-6 
- ปี ค.ศ. 1986-1988 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน เป็นเวลา 2 ปี
- ปี ค.ศ. 1988-1989 ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช
- ปี ค.ศ. 1989-1995 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาปรัชญา (1992)
                            และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา (1995)
- ปี ค.ศ. 2001-2003 ศึกษาต่อกรุงโรม จบปริญญาโท  สาขาวิชางานอภิบาลด้านสื่อมวลชน 
 
ศีลบวชเป็นพระสงฆ์
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 1996
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
5 พ.ค. 1996 - 10 พ.ค. 1998        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
10 พ.ค. 1998 - 14 พ.ค. 2000      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ดบางสะแก
14 พ.ค. 2000 - 6 พ.ค. 2001        ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 
6 พ.ค. 2001 - 12 พ.ค. 2003        ศึกษาต่อกรุงโรมสาขาวิชางานอภิบาลด้านสื่อมวลชน 
12 พ.ค. 2003 - 14 พ.ค. 2006      ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสังคม  
                                              พักประจำที่อารามภคินีคณะพระหฤทัยฯ คลองเตย
14 พ.ค. 2006 - 13 พ.ค. 2009      เจ้าอาวาสวัดแม่พระปฏิสนธินิรมลแห่งเหรียญอัศจรรย์ โรงหมู, ช่วยงานฝ่ายสังคม 
                                              และพักประจำที่ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล
13 พ.ค. 2009 - 30 เม.ย. 2010     เจ้าอาวาวัดนักบุญมาร์โก  
                                              และผู้ประสานงานด้านผู้ประสบภัย 
30 เม.ย. 2010 - 5 พ.ค. 2012       ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว 
                                              ผู้ประสานงานด้านผู้ประสบภัย
30 เม.ย. 2010 - 5 พ.ค. 2012      พักประจำที่วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก
5 พ.ค. 2012 - ปัจจุบัน                ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้เดินทางทะเลและนักท่องเที่ยว
5 พ.ค. 2012 - ปัจจุบัน                ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาสังคมในคณะกรรมการคาทอลิก
                                             เพื่อการพัฒนาสังคมสภาพระสังฆราชฯ
5 พ.ค. 2012 - 4 พ.ค. 2015        ช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ดบางสะแก
4 พ.ค. 2015 - ปัจจุบัน                ผู้รับผิดชอบศูนย์อภิบาลหลักสี่ (อาคาร UCAN)
4 พ.ค. 2015 - ปัจจุบัน                ผู้จัดการแผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย
 
 
 
 
 
 
 
 
คติประจำใจ
"รัก รับใช้ ทำให้ผู้อื่นเป็นสุข"
ความในใจ  "เมื่อเข้าบ้านเณรเล็ก เด็กผิวขาวคนหนึ่งเรียกผมว่า "อียิปต์" เพราะผมตัวดำ ผมออกทะเลหาปลา อยากผิวดำเหมือนเตี่ย เหมือนพี่ชาย มันดูเข้มแข็ง ผมถอดเสื้อนั่งหัวเรือ ตากแดด ผมเรียกเด็กผิวขาวจากบางสะแกคนนั้นว่า "เยอรมัน" แต่เสียดายเขาไม่ได้เข้ามาเป็นเณร เพื่อนผม สันทัด ชาวจีน มาอบรมด้วยกัน ปัจจุบันเขาไปเป็นเถ้าแก๋เรือตังเกไปแล้ว ส่วนผมมาเป็นชาวประมงจับมนุษย์ ผมก็คิดว่า คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำ ก็มีแล้ว คุณพ่อชาวแพรกน้อยก็มาแล้ว อยากจะเห็นคุณพ่อชาวจีนมาบวชบ้างเหมือนกัน และคนอื่นๆ ที่ตามกันมา ที่จริงผมมีชื่อเล่นว่า "ทอง" อยากจะผสมชื่อเป็น "ทองหยิบ" คงจะอร่อยน่าชิม จะเป็นจริงหรือเปล่า ก็คงจะให้พี่น้องมาพิสูจน์กันเอง อย่างไรก็แล้วแต่ จะเรียกยังไงผมก็เป็น "อียิปต์" เป็น "ทอง" ของพี่น้องดังเดิม ฝากตัวไว้กับพี่น้อง ถ้าผมเป็น "อียิปต์" ของโบราณ ขอให้พี่น้องถนอมรักษา ถ้าผมเป็น "ทอง" ของมีค่า ก็ขอให้พี่น้องประดับประดา ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อหน้าพระและมนุษย์ โปรดช่วยสอนผม วิธีจับมนุษย์ในสังคมโลกที่กว้างใหญ่ไพศาล แปรปรวน สลับซับซ้อนยิ่งกว่าท้องทะเลบ้านผมมากนัก เอาล่ะครับ ลงเรือไปด้วยกัน"