คุณพ่อมาร์ติน อนุศักดิ์ กิจบำรุง

 
คุณพ่อ มาร์ติน อนุศักดิ์ กิจบำรุง
 
REV. MARTIN  ANUSAK  KITBAMRUNG
 
 
คุณพ่อ มาร์ติน อนุศักดิ์  กิจบำรุง เกิดวันที่  9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1967  จังหวัดนครปฐม  
รับศีลล้างบาปวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1967 วัดนักบุญเปโตร สามพราน  
บิดาชื่อ เอากุสติน อเนก กิจบำรุง  มารดาชื่อ เยโนเวฟา จันทร์แจ่ม  กิจบำรุง    
มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน เป็นชาย 3 คน เป็นหญิง 3 คน  คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 5
 
การศึกษา
ปี ค.ศ. 1971-1981       โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมปีที่ 2
ปี ค.ศ. 1981-1985       โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ชั้นมัธยมปีที่ 3-6 
ปี ค.ศ. 1985-1986       เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 
ปี ค.ศ. 1986-1987       ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช 
ปี ค.ศ. 1987-1994       วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต
                                สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
ปี ค.ศ. 2005-2006       จบปริญญาโท คณะคุรุศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 26 พฤษภาคม  ค.ศ. 1996
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
5 พ.ค. 1996 - 2 พ.ค. 1999           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
2 พ.ค. 1999- 10 พ.ค. 2004          ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
2 พ.ค. 1999 - เม.ย. 2004             ผู้ดูแลแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
10 พ.ค. 2004 - 14 พ.ค. 2006       เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
14 พ.ค. 2006 - 30 เม.ย. 2011      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ  กาลหว่าร์
30 เม.ย. 2011- 30 เม.ย. 2016      ช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่
15 พ.ค. 2011- 30 เม.ย. 2016       เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
30 เม.ย. 2016 - ปัจจุบัน               เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก
 
 
 

หน้าที่พิเศษ

 2 พ.ค. 1999 - 10 พ.ค. 2004      ผู้ดูแลบ้านสวนยอแซฟ สามพราน นครปฐม

 
 
 
 
 
คติประจำใจ
 
"เมื่อใดที่ข้าพเจ้าอ่อนแอ ก็เป็นตอนนั้นแหละที่ข้าพเจ้าเป็นคนเข้มแข็ง" (2 คร 12: 10)