คุณพ่อเปโตร ธนากร เลาหบุตร

 
คุณพ่อ เปโตร ธนากร เลาหบุตร
 
REV. PETER  THANAKORN  LAOHABUTR
 
 
คุณพ่อ เปโตร ธนากร เลาหบุตร  เกิดวันที่ 4 ธันวาคม 1969  จังหวัดนครปฐม  
รับศีลล้างบาป วันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1969  วัดนักบุญเปโตร สามพราน  
บิดาชื่อซิลวีโน สมรวย  เลาหบุตร  มารดาชื่อมารีอา  วาณี  เลาหบุตร  
มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน  เป็นชาย 5 คน  เป็นหญิง 1 คน  คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 5
 
การศึกษา
- เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
- เรียนชั้นมัธยมปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม
- ปริญญาตรีคณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญา และคณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยา
  ที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
- จบปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร  นครปฐม
- ปี ค.ศ. 2009-2012  จบปริญญาโท ด้านการศึกษาคาทอลิก
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997
ที่ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู   ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
4 พ.ค. 1997 - 2 พ.ค. 1999          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น
2 พ.ค. 1999 - 14 พ.ค. 2000        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
14 พ.ค. 2000 - 8 เม.ย. 2005       ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 
10 พ.ค. 2004 - 1 พ.ค. 2005        ดูแลโรงเรียนเซนต์โยเซฟเทคโนโลยี
1 พ.ค. 2005 - 14 พ.ค. 2006        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ  กาลหว่าร์
14 พ.ค. 2006 - 13 พ.ค. 2009      เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์  ลำไทร
                                               และดูแลโรงเรียน  Communita  Incontro
13 พ.ค. 2009 - 2012                  ศึกษาต่อต่างประเทศในด้านการศึกษาคาทอลิก 
5 พ.ค. 2012 - 1 พ.ค.2013           เจ้าอาวาสวัดมารีย์สวรรค์ ดอนเมือง 
1 พ.ค.2013 - 30 เม.ย. 2016         เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านนา
30 เม.ย. 2016 - 6 มี.ค. 2021         ช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่
6 มี.ค. 2021 - ปัจจุบัน                   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกาอู่ทอง
                                                 ดูแลกลุ่มคริสตชนด่านช้าง
 
 
 
 
 
คติพจน์  
“ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์”