คุณพ่อยอห์น บอสโก สุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา

 
คุณพ่อ ยอห์น บอสโก สุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา
 
REV. JOHN BOSCO  SUCHAT  UDOMSITTIPATTANA
 
 
คุณพ่อ ยอห์น บอสโก สุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา  เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1969  บ้านนา นครนายก  
รับศีลล้างบาปวันที่  25  พฤษภาคม  ค.ศ. 1969  วัดนักบุญเปาโลกลับ บ้านนา
บิดาชื่อณรงค์ อุดมสิทธิพัฒนา  มารดาชื่อซุ่ยจวง อุดมสิทธิพัฒนา  
มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน เป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 3 คน  คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 3
 
การศึกษา
- เรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมปีที่ 1 ที่โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา บ้านนา นครนายก
- เรียนชั้นมัธยมปีที่ 2-6 ที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
- จบปริญญาตรีคณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญา และคณะศาสนศาสตร์ 
  สาขาเทววิทยา ที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน 
- ปี ค.ศ. 2003-2005 จบปริญญาโท  ครุศาสตร์สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997
ที่ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
4 พ.ค.1997 - 2 พ.ค.1999         ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 
2 พ.ค.1999 - 14 พ.ค.2000       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
14 พ.ค.2000 - 6 พ.ค.2001       ศึกษาต่อวิชาคำสอน ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี
6 พ.ค.2001 - 8 เม.ย.2005        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์
8 เม.ย.2005 - 14 พ.ค.2006      ผู้ดูแลสักการสถานบุญราศี  นิโคลาส  บุญเกิด  กฤษบำรุง
8 เม.ย.2005 - 30 เม.ย 2010     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร  สามพราน
30 เม.ย.2010 - 11 พ.ค. 2019   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา
30 เม.ย.2010 - 11 พ.ค. 2019    ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พระฟาติมา
11 พ.ค. 2019 - ปัจจุบัน             ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
 
 
 
 
 
 
 
 
คติพจน์  
“เพื่อน้ำพระทัยพระเป็นเจ้า”