สมัยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ค.ศ.1983 -1994

Display # 
Title Author Hits
คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร Written by หอจดหมายเหตุ 2258
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมงค์ Written by หอจดหมายเหตุ 897
คุณพ่อยอแซฟ จินตศักดิ์ ยุชัยสิทธิกุล Written by หอจดหมายเหตุ 1349
คุณพ่อเปโตร เชษฐา ไชยเดช Written by หอจดหมายเหตุ 1507
คุณพ่อเปโตร ธีรพล กอบวิทยากุล Written by หอจดหมายเหตุ 1994
คุณพ่อเบเนดิก ถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ Written by หอจดหมายเหตุ 1267
คุณพ่อเปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ Written by หอจดหมายเหตุ 1528
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร Written by หอจดหมายเหตุ 3067
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ไพโรจน์ เกตุรัตน์ Written by หอจดหมายเหตุ 910
คุณพ่อโทมัส โมร์ ถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1676

Page 5 of 6