สมัยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ค.ศ.1983 -1994

Display # 
Title Author Hits
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ พงศ์เทพ ประมวลพร้อม Written by หอจดหมายเหตุ 1573
คุณพ่อเปโตร ปิยะชาติ มะกรครรภ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1549
คุณพ่อแอนโทนี พรชัย บรัศวกุล Written by หอจดหมายเหตุ 1090
คุณพ่อยอแซฟ สุรนันท์ กวยมงคล Written by หอจดหมายเหตุ 1349
คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ Written by หอจดหมายเหตุ 1106
คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ สุนัย สุขชัย Written by หอจดหมายเหตุ 1186
คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ สมชาย อัญชลีพรสันต์ Written by หอจดหมายเหตุ 1255
คุณพ่อยอแซฟ วิทยา ลัดลอย Written by หอจดหมายเหตุ 1585
คุณพ่อเปโตร ประชาชาติ ปรีชาวุฒิ Written by หอจดหมายเหตุ 1891
คุณพ่อยอแซฟ ธีระ กิจบำรุง Written by หอจดหมายเหตุ 1809

Page 4 of 6