สมัยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ค.ศ.1983 -1994

Display # 
Title Author Hits
คุณพ่อเปาโล พจนารถ นิรมลทินวงศ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1424
คุณพ่อเปโตร สุรพันธ์ ดาวพิเศษ Written by หอจดหมายเหตุ 830
คุณพ่อเปโตร ชัชวาล ศุภลักษณ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1058
คุณพ่อยอแซฟ ไพโรจน์ หอมจินดา Written by หอจดหมายเหตุ 859
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ บุญเสริม เนื่องพลี Written by หอจดหมายเหตุ 1115
คุณพ่อแอนโทนี บัณฑิตย์ ประจงกิจ Written by หอจดหมายเหตุ 1480
คุณพ่อยอห์นบัปติสต์ ชาญชัย ทิวไผ่งาม Written by หอจดหมายเหตุ 1904
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ปรีชา รุจิพงศ์ Written by หอจดหมายเหตุ 1172
คุณพ่อโทมัส ศิริพจน์ สกุลทอง Written by หอจดหมายเหตุ 920
คุณพ่ออิกญาซีโอ อดิศักดิ์ สมแสงสรวง Written by หอจดหมายเหตุ 1324

Page 2 of 6