คุณพ่อเปาโล สมพร เส็งเจริญ

 
คุณพ่อ เปาโล สมพร เส็งเจริญ

REV. PAUL  SOMPORN  SENGCHAROEN
 
 
คุณพ่อ เปาโล สมพร เส็งเจริญ  เกิดวันที่ 25 มกราคม ค.ศ.1956 จังหวัดฉะเชิงเทรา  
รับศีลล้างบาปวันที่ 27 มกราคม ค.ศ.1956 วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่  
บิดาชื่อร็อค เฉลิม เส็งเจริญ มารดาชื่อสุดา เส็งเจริญ  
มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน เป็นชาย 3 คน เป็นหญิง 3 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 2
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1961-1969  เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ท่าไข่ ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 7
- ปี ค.ศ. 1969-1974  เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 
- ปี ค.ศ. 1975          ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่บ้านเณรกลาง (ขณะนั้นอยู่ที่บ้านเณรนักบุญยอแซฟ)
- ปี ค.ศ. 1976-1983  เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
                             บัณฑิต  สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
-  จบปริญญาโท  สาขานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1983
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู   ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
8  เม.ย.1983 - 10 มิ.ย.1984            ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคอนเซ็ปชัญ
10 มิ.ย.1984 - 1 พ.ค.1986              ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
1  พ.ค.1986 - 6 พ.ค.1991              เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี
20 ธ.ค.1990 - 6 พ.ค.1991              จิตตาธิการคูเรียมารีย์สมภพ อยุยา
6 พ.ค.1991 - 1 พ.ค.1994               เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก
1 พ.ค.1994 - 2 พ.ค.1999              เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หนองจอก
2 พ.ค.1999 - 10 พ.ค.2004             เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
10 พ.ค.2004 - 14 พ.ค.2006           เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์  ลำไทร
14 พ.ค.2006 - 13 พ.ค.2009           ช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่
14 พ.ค.2006 - 13 พ.ค.2009           เจ้าอาวาสวัดแม่พระบังเกิด  เชียงราย
14 ก.ค.2007 - 13 พ.ค.2009           ผู้บริหารโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
13 พ.ค.2009 - 4 พ.ค. 2015            ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
13 พ.ย.2009 -1 พ.ค. 2012             เจ้าอาวาสวัดพระนามกรเยซูสิงห์บุรี
                                                  และวัดพระนางมารีอา มารดาคริสตชน, กลุ่มคริสตชน บ้านโพธิ์นางดำ
1 พ.ค. 2012 - 4 พ.ค. 2015            เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตรท่าซุง
                                                 และเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสาร (ตาคลี)
4 พ.ค. 2015 - 30 เม.ย. 2016          เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันเดร บางภาษี
                                                 และวัดนักบุญมัทธิว ทุ่งลูกนก
30 เม.ย. 2016 - ปัจจุบัน                 เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันเดร บางภาษี
 
 
 
 
 
 
คติประจำใจ  
 
"ประทีปของบุคคล คือ ความเข้าใจตนเอง"