คุณพ่อเรนาตุส ธีรวัฒน์ เสนางค์นารถ

คุณพ่อ เรนาตุส ธีรวัฒน์ เสนางค์นารถ

REV. RENATUS THEERAWAT SENANGNARTH
 
 
คุณพ่อเรนาตุส ธีรวัฒน์ เสนางค์นารถ  เกิดวันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1955  จังหวัดฉะเชิงเทรา    
รับศีลล้างบาปวันที่ 12  พฤศจิกายน  ค.ศ.1955  วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่  
บิดาชื่อยอแซฟ วินิต (เหลือง) เสนางค์นารถ มารดาชื่อมารีอา มักดาเลนา ระวิง เสนางค์นารถ  
มีพี่น้องทั้งหมด 10 คน เป็นชาย 6 คน เป็นหญิง 4 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 8
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1961-1969 เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ท่าไข่ ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมจนถึงชั้นประถมปีที่ 7
- ปี ค.ศ. 1969-1974 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 
- ปี ค.ศ. 1975   ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่บ้านเณรกลาง (เวลานั้นอยู่ที่บ้านเณรเล็กยอแซฟ สามพราน)
- ปี ค.ศ. 1976-1983 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
 
การบวช
- สมัครเข้าบ้านเณร 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1969
- ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อปอล ลังฟังต์ (แทน คุณพ่อเอากุสติโน สำอางค์ ผิวเกลี้ยง)
-ในนามของวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ ฉะเชิงเทรา
- ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1983
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
8  เม.ย. 1983 – 1 พ.ค. 1985       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
1  พ.ค. 1985 - 1 พ.ค. 1989        เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา
1  พ.ค. 1989 – 1 พ.ค. 1994       เจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ด หัวตะเข้
1  พ.ค. 1994 - 2  พ.ค. 1999       เจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
2  พ.ค. 1999 - 12 พ.ค. 2003      เจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง
12 พ.ค. 2003 - 2008                 ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
12 พ.ค. 2003 - 5 พ.ค. 2005       เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ (พิจิตร) และวัดนักบุญมาร์โก (เก้าเจริญพร)
                                              ดูแลกลุ่มคริสตชนดงเสือเหลืองและดูแลกลุ่มคริสตชนสากเหล็ก
 5 พ.ค. 2005 - 1 พ.ค. 2008        เจ้าอาวาสวัดพระนามกรเยซู  บ้านแป้ง ลพบุรี, วัดพระนางมารีอา
                                              มารดาคริสตชน และดูแลกลุ่มคริสตชนบ้านนางดำ
1 พ.ค. 2008                             เจ้าอาวาสวัดนักบุญนิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก, วัดคาทอลิกนักบุญร็อค    
2008                                       พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
30 เม.ย. 2010- 30 เม.ย. 2011     ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์หลุยส์
30 เม.ย. 2011- 1 มิ.ย. 2011        พักประจำและช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญอันนา ท่าจีน
1 มิ.ย. 2011-31 มี.ค. 2012          พักประจำและช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้
 
คติประจำใจ  
 
“จริงใจ และจริงจัง”
 
พระเป็นเจ้าได้รับ คุณพ่อเรนาตุสธีรวัฒน์  เสนางค์นารถ พระสงฆ์แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯไปอยู่ในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2012 เวลา 02.10 น.  ที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  
 กำหนดการสวดภาวนาอุทิศแด่คุณพ่อ และพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ
 
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม – วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2012
เวลา 18.45 น.   พิธีบูชาขอบพระคุณ ที่วัดพระจิตเจ้า(วัดประจำโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์)
เวลา 19.30 น.   วจนพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ ที่ศาลาสงบ วัดเซนต์หลุยส์ 
 
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2012 
เวลา 08.30 น.   เคลื่อนศพจากวัดเซนต์หลุยส์ไปยังวัดนักบุญเปโตร สามพราน
เวลา 10.00 น.   พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ  
โดย พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน