คุณพ่อเปาโล ประเวศ พันธุมจินดา

 
คุณพ่อ เปาโล ประเวศ พันธุมจินดา
 
คุณพ่อเปาโล ประเวศ พันธุมจินดา เกิดวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 1956
ที่ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
รับศีลล้างบาปวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร
เป็นบุตรของเปโตร โสพัน และอักแนส กิมเตียง พันธุมจินดา
มีพี่น้อง 10 คน เป็นชาย 5 คน เป็นหญิง 5 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 4 
 
การศึกษา
- เรียนที่โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 7
- ปี ค.ศ. 1969-1974 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- ปี ค.ศ. 1975 ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่บ้านเณรกลาง 
(เวลานั้นอยู่ที่บ้านเณรนักบุญยอแซฟ สามพราน)
- ปี ค.ศ. 1976-1983 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรมสามพราน จบปริญญาตรี มนุษยศาสตร์บัณฑิต
สาขาปรัชญาและศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
 
การบวช
- สมัครเข้าบ้านเณร วันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1969
- ผู้ส่งเข้าบ้านเณร อาแบล เก่ง พานิชอุดม
- ในนามของวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร
- คติประจำใจ "จงกระทำสิ่งที่ตนเองกำลังกระทำให้ดีที่สุด"
- ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1981
ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
โดย พระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี (มรณภาพแล้ว)
- ได้รับศีลบวชขั้นสังฆานุกร วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1982
ที่ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม สามพราน
โดย พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
- ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1983
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
  8 เม.ย.1983-1 พ.ค.1985      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน
  1 พ.ค.1985-2 มิ.ย.1985       เจ้าอาวาสวัดแม่พระเมืองลูร์ด หัวตะเข้
 
มรณะวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ.1985
เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ ขณะกำลังเดินทางไปร่วมฉลองวัดนักบุญลูกา บางขาม ลพบุรี  ซึ่งมีคุณพ่อธวัช พันธุมจินดา (พี่ชาย) เป็นเจ้าอาวาส เสียชีวิตพร้อมกับซิสเตอร์ อีก 2 ท่านคือ ซิสเตอร์เดลฟิน เทเรซา ละออ อันธพันธ์ และซิสเตอร์ มารีอา อัญชลี  สมแสงสรวง (พี่สาวคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน อุดมศานต์ ฉบับเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1983
ทำพิธีปลงศพ และฝังที่วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร