คุณพ่อเปาโล คมสันท์ ยันต์เจริญ

 
คุณพ่อ เปาโล คมสันท์ ยันต์เจริญ

REV. PAUL KOMSAN  YANCHAROEN
 
 
คุณพ่อ เปาโล คมสันท์ ยันต์เจริญ   เกิดวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1955  กรุงเทพมหานคร
รับศีลล้างบาปวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1955  วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
บิดาชื่อเปาโล จรูญ ยันต์เจริญ   มารดาชื่อมาร์ธา สมถวิล ยันต์เจริญ  
มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน เป็นชาย 3 คน เป็นหญิง 4 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 4
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ.1962-1980     เรียนที่โรงเรียนยออันนาด๊าร์ค ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมถึงชั้นประถมปีที่ 7
- ปี ค.ศ. 1970-1975    เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 
- ปี ค.ศ. 1976            เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 
- ปี ค.ศ. 1976-1983    เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต   
                               สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- สมัครสอบเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิประกาศนียบัตรครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1984
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
10 มิ.ย. 1984 - 11 พ.ค. 1987        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง
11 พ.ค. 1987 - 8 พ.ค. 1990         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง
8 พ.ค. 1990 - 7 พ.ค. 1995           ช่วยงานอภิบาลในสังฆมณฑลนครสวรรค์
8 พ.ค. 1990 - 7 พ.ค. 1995           เจ้าอาวาสวัดพระนามพระเยซูเจ้า บ้านแป้ง สิงห์บุรี
7 พ.ค. 1995 - 4 พ.ค. 1997           จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
7 พ.ค. 1995 - 4 พ.ค. 1997           จิตตาธิการโรงเรียนลาซาล บางนา
7 พ.ค. 1995 - 4 พ.ค. 1997           พักประจำ วัดราชินีแห่งสันติสุข ซ. 101
4 พ.ค. 1997 - 2 พ.ค. 1999           เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บางวัว ฉะเชิงเทรา
2 พ.ค. 1999 - 10 พ.ค. 2004         เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี นครนายก
10 พ.ค. 2004 - 1 พ.ค. 2005         เจ้าอาวาสวัดประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
                                                และกลุ่มคริสตชนทิพวัล  (วัดพระบิดาเจ้า)
                                                พักประจำวัดพระกุมารเยซู กม.8
1 พ.ค. 2005 - 13 พ.ค. 2009         เจ้าอาวาสวัดพระคริสตกษัตริย์  นครปฐม
13 พ.ค. 2009 - 30 เม.ย. 2011       เจ้าอาวาสวัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค
30 เม.ย. 2011 - 13 พ.ค. 2017       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
13 พ.ค. 2017 - ปัจจุบัน                 เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง