คุณพ่อยอห์น บอสโก วิจิตต์ แสงหาญ

 
คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิจิตต์ แสงหาญ

REV. JOHN BOSCO VIJIT SAENGHARN
 
 
คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิจิตต์ แสงหาญ   เกิดวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1958  จังหวัดสมุทรปราการ
รับศีลล้างบาปวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1958  วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
บิดาชื่อไพบูลย์ แสงหาญ  มารดาชื่ออัมพร แสงหาญ  
มีพี่น้องทั้งหมด 14 คนเป็นชาย 8 คน เป็นหญิง 6 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 7
 
การศึกษา
- เรียนที่โรงเรียนราฟาแอล ปากน้ำ ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 7
- ปี ค.ศ. 1971-1976 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 
- ปี ค.ศ. 1977-1984 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญา
                            และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
 
การบวช
- สมัครเข้าบ้านเณร ค.ศ. 1971
- ในนามของวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
  ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1984
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
10 มิ.ย.1984 - 1 พ.ค.1986      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
1 พ.ค.1986 - 1 พ.ค.1988       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
1 พ.ค.1988 -  6  พ.ค.1991     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคอนเซ็ปชัญ
6 พ.ค.1991 - 1  พ.ค.1993      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
1 พ.ค.1993 - 2  พ.ค.1999      เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา อู่ทอง
2 พ.ค.1999 - 12  พ.ค.2003    เจ้าอาวาสวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต
12 พ.ค.2003 - 14 พ.ค.2006   ช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่
                                          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระบังเกิด  จังหวัดเชียงราย
14 พ.ค.2006 - 30 เม.ย. 2011  เจ้าอาวาสวัดเซนต์จอห์น
30 เม.ย.2011 - 30 เม.ย. 2016  เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ หนองรี
30 เม.ย. 2016 - ปัจจุบัน           เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน