คุณพ่อโยเซฟ ศุภศิลป์ สุขสุศิลป์

 
คุณพ่อ โยเซฟ ศุภศิลป์ สุขสุศิลป์

REV. JOSEPH SUPASILP SUKSUSILP
 
 
คุณพ่อ โยเซฟ ศุภศิลป์ สุขสุศิลป์ เกิดวันที่ 9 กันยายน ค.ศ.1958 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับศีลล้างบาปวัดประจำอารามพระหฤทัยฯ คลองเตย
บิดาชื่อยวง บัปติสตา ยอด สุขสุศิลป์ มารดาชื่อเซซีลีอา สงัด สุขสุศิลป์  
มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน เป็นชาย 4 คน เป็นหญิง 3 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 3
 
การศึกษา
- เรียนที่โรงเรียนไตรราชวิทยา
- ปี ค.ศ. 1975 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
- ปี ค.ศ. 1983-1985 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
  บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1987 สอบเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิ ครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)
- จบปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา  ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1986
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
18 พ.ค.1986 - 1 พ.ค.1988          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคอนเซปชัญ
1 พ.ค.1988 - 1 พ.ค.1989            ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์
1 พ.ค.1989 - 8 พ.ค.1990            ผู้ดูแลวัดพระสัตถา ตลิ่งชัน
                                               ศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา  
8 พ.ค.1990                               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร
1 ก.ค.1990 - 7 พ.ค.1995            ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
7 พ.ค.1995 - 14 พ.ค.2000          เจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน
14 พ.ค.2000 - 10 พ.ค.2004        เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก
10 พ.ค.2004 - 13 พ.ค.2009        เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านนา
13 พ.ค.2009 - 1 พ.ค.2013          เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้
1 พ.ค.2013 - 5 พ.ค. 2018           เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
5 พ.ค. 2018 - ปัจจุบัน                 เจ้าอาวาสวัดนักบุญหลุยส์มารีฯ บางแค