คุณพ่ออันดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์

 
คุณพ่อ อันดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์

REV.  ANDREW  VISSANU   THANYA- ANAN
 
 
คุณพ่ออันดรูว์ วิษณุ ธัญญอนันต์  เกิดวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 1959   จังหวัดนครปฐม
รับศีลล้างบาปวันที่   25  มกราคม  ค.ศ. 1959  วัดนักบุญอันเดร บางภาษี นครปฐม  
บิดาชื่อเปาโล ปฐม ธัญญอนันต์ผล  มารดาชื่อมารีอา นิตยา ธัญญอนันต์ผลอนันต์   
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1975 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
- เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญา 
และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1987-1991 เรียนที่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี จบริญญาโท สาขาวิชาการทูต
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1986
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
18 พ.ค. 1986 - 11 พ.ค. 1987        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
28 ก.ค. 1987 - 6 พ.ค. 1991          ศึกษาต่อที่กรุงโรม ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการทูต
6 พ.ค. 1991 - 7 พ.ค. 1995            เลขานุการสมณทูตประจำประเทศซูดาน
7 พ.ค. 1995 - 2 พ.ค. 1999            เลขานุการสมณทูตประจำประเทศกรีก
2 พ.ค. 1999 -  6 พ.ค. 2001           ประจำสำนักเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำกรุงนิวเดลฮี อินเดีย
6 พ.ค. 2001 - 2005                      เลขานุการสมณทูตประจำประเทศญี่ปุ่น
ปี ค.ศ. 2005 - 2007                      เลขานุการสมณทูตประจำประเทศไอร์แลนด์
ปี ค.ศ. 2007                                เลขานุการสมณทูตวาติกันประจำที่จาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย
ปี ค.ศ. 2008-2013                        ปลัดสมณสภาเสวนาระหว่างศาสนาประจำที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี
1 พ.ค. 2013 -ปัจจุบัน                    รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
                                                พักประจำอาคารสำนักงานสภาพระสังฆราชฯ
1 มิ.ย. 2015- ปัจจุบ้น                    จันทร์-ศุกร์ ถวายมิสซาที่วัดน้อยอาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
1 มิ.ย. 2015-ปัจจุบัน                      เสาร์-อาทิตย์ ช่วยงานอภิบาลวัดราชินีสันติสุข 101