คุณพ่อโทมัส ประทีป สุทธินาวิน

 
คุณพ่อ โทมัส ประทีป สุทธินาวิน

REV. THOMAS  PRATEEP  SUTHINAWIN
 
 
คุณพ่อ โทมัส ประทีบ สุทธินาวิน  เกิดวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ.1959 จังหวัดสมุทรปราการ      
รับศีลล้างบาปวันที่  9  สิงหาคม  ค.ศ.1959  วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระปากลัด  
บิดาชื่อหยงเต็ก สุทธินาวิน มารดาชื่อสนั่น สุทธินาวิน
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1966-1976      เรียนที่โรงเรียนประชานารถ  ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ปี ค.ศ. 1976-1979      เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ชั้นยมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
- เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
- ปี ค.ศ. 1980             ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช
- ปี ค.ศ. 1981-1987     เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
                                 สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1987
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
7 มิ.ย. 1987 - 1 พ.ค. 1989        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
1 พ.ค. 1989 - 7 พ.ค. 1995        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
7 พ.ค. 1995 - 4 พ.ค. 1997        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
4 พ.ค. 1997 - 5 พ.ค. 2002        เจ้าอาวาสวัดพระกุมารเยซู (กม. 8 บางนา-ตราด)
5 พ.ค. 2002 - 12 พ.ค. 2003      ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
12 พ.ค. 2003 - 10 พ.ค. 2004    พักรักษาตัว  และประจำที่วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
10 พ.ค. 2004 - 13 พ.ค. 2009    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด  บางสะแก
13 พ.ค. 2009 - 5 พ.ค. 2012      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์  ลำไทร
                                             และจิตตาภิบาลซิสเตอร์คณะธิดาเมตตาธรรม ลำไทร
5 พ.ค. 2012 - 5 พ.ค. 2018       เจ้าอาวาสวัดนักบุญหลุยส์มารีฯบางแค
5 พ.ค. 2018 - ปัจจุบัน              เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
 
 
 
 
หน้าที่พิเศษ
 
1 พ.ค. 1994 -  7 พ.ค. 1995     จิตตาธิการโรงเรียนพระแม่มารี ตรอกจันทน์
2 พ.ค. 1999 - 5 พ.ค. 2002      จิตตาธิการโรงเรียนลาซาล บางนา