คุณพ่อเปโตร สุพจน์ ฤกษ์สุจริต

 
คุณพ่อ เปโตร สุพจน์  ฤกษ์สุจริต

REV. PETER SUPHOT ROEKSUJARIT
 
 
คุณพ่อ เปโตร สุพจน์  ฤกษ์สุจริต  เกิดวันที่ 2  พฤศจิกายน ค.ศ. 1961
(ตามทะเบียนศีลล้างบาปวันที่ 26  กันยายน ค.ศ. 1961)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รับศีลล้างบาปวันที่ 1  ตุลาคม  ค.ศ.1961  วัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด อยุธยา  
บิดาชื่อเปโตรเป  ฤกษ์สุจริต มารดาชื่อมารีอา ประสาน  ฤกษ์สุจริต
มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน เป็นชาย 3 คน   เป็นหญิง 2 คน   คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 1
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1969-1973    เรียนที่โรงเรียนประสาทศิลป์ ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 7
- ปี ค.ศ. 1974-1978    เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1-5
- ปี ค.ศ. 1979-1980    เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
- ปี ค.ศ. 1981            ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช 
- ปี ค.ศ. 1982-1988    เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
                                สาขาปรัชญา 
และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 1991-1992     ศึกษาต่อด้านวิชาสื่อมวลชนที่เมืองลีออง ประเทศฝรั่งเศส
 
การบวช
- สมัครเข้าบ้านเณร ค.ศ. 1974
- ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อปอล ยือแบง
- ในนามของวัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด
- ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1986
ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดย พระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื้อน หมั้นทรัพย์ ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี
- ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1987
ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย ประมุขอัครสังฆมณฑลราชบุรี
- ได้รับศีลบวชขั้นสังฆานุกร วันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1989
ที่ วัดนักบุญยวง บัปติสตา เจ้าเจ็ด อยุธยา (โอกาสฉลองวัด)
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1990
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
8 พ.ค. 1990 - 6 พ.ค. 1991        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
6 พ.ค. 1991 -  ก.ย. 1991          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร บางเชือกหนัง
ก.ย. 1991 - 15 พ.ค. 1992         ศึกษาต่อด้านวิชาสื่อมวลชนที่ประเทศฝรั่งเศส (เมืองลีออง)
15 พ.ค. 1992 - 5 พ.ค. 2012      หัวหน้าแผนกสื่อมวลชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
7 พ.ค. 1995 - 5 พ.ค. 2012        ผู้จัดการโรงพิมพ์อัสสัมชัญ
5 พ.ค. 2012- 13 พ.ค. 2017       เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์
13 พ.ค. 2017 - ปัจจุบัน             เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
 
 
 
หน้าที่พิเศษ
 
15 พ.ค. 1992 - 1 พ.ค. 1994     ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
1 พ.ค. 1994 - 14 พ.ค. 2000     ช่วยงานอภิบาลวัดราชินีแห่งสันติสุข ซอย 101
29 มิ.ย. 1996 - 1997               ผู้จัดการการผลิตรายการ แฟน-ทีวี (Faith Asian Network)
  2 พ.ค. 1999 - 5 พ.ค. 2012    จิตตาธิการโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
14 พ.ค. 2000 - 5 พ.ค. 2012    ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว
 
 
คติพจน์
 
“จงแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าก่อน สิ่งที่เหลือพระองค์จะประทานแถมให้เอง”