คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ พงศ์เทพ ประมวลพร้อม

 
คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ พงศ์เทพ ประมวลพร้อม

REV. JOHN  BAPTIST PONGTHEP  PRAMUALPROM
 
 
คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์  พงศ์เทพ ประมวลพร้อม เกิดวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 1961 กรุงเทพมหานคร  
รับศีลล้างบาปวันที่ 23  กรกฎาคม  ค.ศ. 1961 วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
บิดาชื่อ เปาโล เหลี่ยนฝ่า ประมวลพร้อม (แซ่ก๊วย) มารดาชื่อ มารีอา หมุยเซี้ยม ประมวลพร้อม (แซ่ตั้ง)
มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน เป็นชาย 4 คน เป็นหญิง 3 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 6
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1967-1975 เรียนที่โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 7
- ปี ค.ศ. 1975-1979 เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
- ปี ค.ศ. 1979-1981 เป็นครูเณร ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
- ปี ค.ศ. 1983-1989 เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ บัณฑิต สาขาปรัชญา
                            และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ.1991-1992  เรียนที่สถาบันแกรก-อาแวก วิชาสื่อมวลชนที่ เมืองลีออง 
                            ประเทศฝรั่งเศส (เป็นเวลา 6 เดือน)
 
การบวช
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1990
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
8 พ.ค. 1990 - 1 พ.ค. 1993      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
1 พ.ค. 1993 - 5 พ.ค. 1996      ช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่
1 พ.ค. 1993 - 5 พ.ค. 1996      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่
5 พ.ค. 1996 - 2 พ.ค. 1999      เจ้าอาวาสวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน
2 พ.ค. 1999 - 14 พ.ค. 2006    ช่วยงานสื่อมวลชนคาทอลิกฯและการพิมพ์คาทอลิกฯ
14 พ.ค. 2006 - 5 พ.ค. 2012    เจ้าอาวาสวัดมารีสวรรค์  ดอนเมือง
5 พ.ค. 2012 - 11 พ.ค. 2019    ผู้จัดการแผนกสื่อมวลชนกรุงเทพฯ
5 พ.ค. 2012 - 11 พ.ค. 2019    ผู้จัดการโรงพิมพ์อัสสัมชัญ
5 พ.ค. 2012 - 11 พ.ค. 2019    จิตตาธิการวัดประจำโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
5 พ.ค. 2012 - 11 พ.ค. 2019    ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์จอห์น
11 พ.ค. 2019 - ปัจจุบัน            เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
 
 
 
 
 
 
 
คติประจำใจ
 
"ความสุภาพเป็นรากฐานของฤทธิ์กุศลทั้งปวง"
 
หลักในการทำงาน
 
"มีหลักการแน่นอนในระดับหนึ่ง ที่จะต้องพร้อมปรับให้เข้ากับสภาพ แวดล้อม ปัญหา บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ ที่สำคัญคือ พร้อมจะเรียนรู้เสมอ เพราะในทุกที่ เราไม่ใช่คนเก่งที่สุดในทุกเรื่อง เราเป็นเพียงผู้ที่ต้องดำรงไว้ซึ่งความถูกต้อง ตามความเป็นจริงในชีวิตและงานนั้นๆ"
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเยาวชน "อยากให้เยาวชนมองชีวิต และแยกให้ออกระหว่างความสุขกับความสนุก    เราไม่อาจให้ความสำคัญกับความสนุกเพียงอย่างเดียว แต่พยายามมองดูตัวเองจริงๆ ว่าชีวิตเรามีความสุขจริงๆ หรือไม่"
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตนักบวช "ชีวิตนักบวชไม่ใช่ชีวิตที่สบาย นักบวชถูกท้าทายจากโลกมากขึ้น  ใครๆ ก็มองดูว่าเราจะเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าได้หรือไม่ เป็นพยานในเรื่องที่ว่าคำพูดของพระเยซูเจ้าทำได้ในชีวิตจริง ไม่ใช่เรื่องลอยๆ การพลาดในชีวิตนักบวชไม่ใช่แปลว่าคำพูดของพระเยซูเจ้าทำไม่ได้ แต่ยิ่งยืนยันว่าชีวิตนักบวชที่ดีในปัจจุบันเป็นไปได้ เพราะมีพระเยซูเจ้าเป็นผู้ช่วยเหลือในตัวนักบวชนั้นๆ จริงๆ"
 
 
คุณพ่อมีพี่ชายที่บวชเป็นพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
บวชวันที่ 1 พฤษภาคม  ค.ศ.  1982    
คือ คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ สุทศ  ประมวลพร้อม