คุณพ่อแอนโทนี พรชัย บรัศวกุล

 
คุณพ่อ แอนโทนี พรชัย บรัศวกุล

REV. ANTHONY PORNCHAI  BRATSAWAKUN
 
 
คุณพ่อ แอนโทนี พรชัย บรัศวกุล  เกิดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1962 จังหวัสมุทรปราการ  
บิดาชื่อเพ็กเซย ทรงเสี่ยงชัย มารดาชื่ออารี บรัศวกุล  
มีพี่น้องทั้งหมด  6  คน  คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 3
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1966-1976    เรียนที่โรงเรียนราฟาแอลปากน้ำ ชั้นเตรียมประถมถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- ปี ค.ศ. 1976-1979    เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5
- ปี ค.ศ. 1979-1981    เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
- ปี ค.ศ. 1982            ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช
- ปี ค.ศ. 1983-1989    เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญา
                               และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
- ปี ค.ศ. 2000            จบปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1990
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
8 พ.ค. 1990 - 15 พ.ค. 1992       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ดบางสะแก
15 พ.ค. 1992 - 7 พ.ค. 1995       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระปากลัด
7 พ.ค. 1995 - 4 พ.ค. 1997         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
4 พ.ค. 1997 - 2 พ.ค. 1999         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
2 พ.ค. 1999 - 5 พ.ค. 2002         ผู้ดูแลกลุ่มคริสตชนโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
5 พ.ค. 2002 - 10 พ.ค. 2004        เจ้าอาวาสวัดพระกุมารเยซูเจ้า กม.8
10 พ.ค. 2004 - 13 พ.ค. 2009      เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก 
                                              และดูแลกลุ่มคริสตชนอ่างทอง
13 พ.ค. 2009 - 5 พ.ค. 2014       เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักเมืองลูร์ด  บางสะแก
5 พ.ค. 2014- ปัจจุบัน                 เจ้าอาวาสวัดเซนต์ร็อค และผู้จัดการ “บ้านหทัยการุณย์”
 
 
 
 
 
 
คติประจำใจ
 
"พระเจ้าข้า โปรดตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่" (1. ซมอ. 3, 10)
 
หลักในการทำงาน
 
"ทำทุกสิ่งทุกอย่างเต็มความสามารถ และทำให้ดีที่สุด"
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเยาวชน
 
"เยาวชนสมัยนี้มีความเฉลียวฉลาดรักอิสระและกล้าแสดงออก มากขึ้น แต่สิ่งที่พวกเขาควรระวังคือ ควรมีความรอบคอบในการตัดสินใจ อย่าใจเร็วด่วนได้ ปรึกษาผู้ใหญ่หรือผู้รู้บ้าง เพราะท่านผ่านประสบการณ์มามากกว่าเรา"
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตนักบวช
 
"การเป็นนักบวชที่ดีในสมัยนี้ยากกว่าแต่ก่อนมากเพราะอิทธิพลของความเจริญทางด้านวัตถุได้แทรกซึมเข้าไปในทุกๆ วงการ แม้ในวงการนักบวชเอง คณะนักบวชต่างๆ   จึงควรหันกลับไปทบทวนจิตตารมณ์ของพระวรสาร อีกทั้งจิตตารมณ์ของผู้ก่อตั้งคณะเพื่อจะได้รู้ว่าเมื่อเวลาผ่าน ไป 10 ปี หรือ 20 ปี เรายังคงซื่อสัตย์และมั่นคงต่อจิตตารมณ์ของพระวรสารมากน้อยเพียงใด"