คุณพ่อยอแซฟ สุรนันท์ กวยมงคล

 
คุณพ่อ ยอแซฟ สุรนันท์ กวยมงคล

REV. JOSEPH  SURANANN   GUAIMONGKOL
 
 
คุณพ่อ ยอแซฟ สุรนันท์ กวยมงคล  เกิดวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1960  กรุงเทพฯ
รับศีลล้างบาปวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1960  ที่วัดเซนต์หลุยส์  
บิดาชื่อ เบเนดิกโต สนั่น กวยมงคล มารดาชื่อ เอลีซาเบธ ปรานอม กวยมงคล  
มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน  คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 5
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1967-1976   เรียนที่โรงเรียนวัดดอกไม้ สาธุประดิษฐ์ กรุงเทพฯ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ปี ค.ศ. 1976-1979   เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5
- ปี ค.ศ. 1980-1982   เป็นครูเณร ที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
- ปี ค.ศ. 1982-1983   ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช 
- ปี ค.ศ 1983-1989    เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญา
                              และศาสนศาสตร์บัณฑิต  สาขาเทววิทยา
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1990
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
8 พ.ค.1990 - 15 พ.ค.1992         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส กุฎีจีน
15 พ.ค.1992 - 1 พ.ค.1993         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ สองพี่น้อง
1 พ.ค.1993 - 1 พ.ค.1994           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
1 พ.ค.1993 - 1 พ.ค.1994           จิตตาธิการโรงเรียนพระแม่มารี สาธุประดิษฐ์
1 พ.ค.1994 - 10 พ.ค.1998         ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
10 พ.ค.1998 - 6 พ.ค.2001         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอลปากน้ำ สมุทรปราการ
6 พ.ค. 2001 - 5 พ.ค.2002          เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก และพักประจำที่วัดศีลมหาสนิท
5 พ.ค. 2002 - 5 พ.ค. 2007         ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
5 พ.ค. 2002 - 12 พ.ค. 2003       เจ้าอาวาสวัดคาทอลิกอัครเทวดาคาเบรียล สันติสุข จังหวัดเพชรบูรณ์
12 พ.ค. 2003 - 5 พ.ค.2007        เจ้าอาวาสวัดคาทอลิกแม่พระเมืองลูร์ด  จังหวัดสระบุรี
5 พ.ค. 2007 - 5 พ.ค.2012          เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา  อู่ทอง
5 พ.ค.2012 - 5 พ.ค. 2018          เจ้าอาวาสวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด
5 พ.ค. 2018 - ปัจจุบัน                 เจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
 
 
 
 
 
 
คติประจำใจ
 
"ข้าพเจ้าเป็นคนใช้สามัญ ข้าพเจ้าทำตามหน้าที่"
 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเยาวชน
"เยาวชนเป็นผู้ที่ชอบวาดฝัน และอยากเป็นโน่นเป็นนี่ตามที่ใฝ่ฝัน ซึ่งเป็นสิ่งสวยงามน่ารัก น่าเสียดายที่เขาพากันทิ้งฝันไปง่ายๆ เมื่อพบความยากลำบากในชีวิตแม้เพียงเล็กน้อย  เราปรารถนาให้พวกเขามีความมุ่งมั่นก็พอ"
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตนักบวช
"นักบวชคือผู้ที่เกิดมาเพื่อคนอื่น และทำทุกวิถีทางเพื่อให้คนที่เขาอยู่ด้วยมีความสุข คนที่ทำตรงข้ามนี้คงเป็นนักเบียด (ฉกฉวยทุกสิ่งจากคนอื่น) และคงต้องหยุดการสอนเพื่อให้คนไปสวรรค์ซะที ตอนนี้เป็นเวลาของการนำสวรรค์มาสู่ใจคน (นักบวช)"
 
คุณพ่อมีพี่ชายที่บวชเป็นพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
บวชวันที่  7  มิถุนายน  ค.ศ.  1987
คือ  คุณพ่อยอแซฟ  สุวนารถ  กวยมงคล