คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

  • Print
 
คุณพ่อ เปาโล อนุรักษ์  ประจงกิจ

REV. PAUL  ANURAK  PRAJONGKIT
 
 
คุณพ่อ เปาโล อนุรักษ์  ประจงกิจ เกิดวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ.1961  จังหวัดสมุทรปราการ  
รับศีลล้างบาปวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1961 วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด  
มีพี่น้องทั้งหมด 10 คน เป็นชาย 5 คน เป็นหญิง 5 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 7  
บิดาชื่อโทมัส ละออ ประจงกิจ  มารดาชื่อเซซีลีอา จำลอง ประจงกิจ
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1966-1974  เรียนที่โรงเรียนประชานารถ สมุทรปราการ ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึง ชั้นประถมปีที่ 7
- ปี ค.ศ. 1974-1979  เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
- ปี ค.ศ. 1979-1980  เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ เป็นเวลา 1 ปี
- ปี ค.ศ. 1980          ศึกษาชีวิตการเป็นเณร ที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช
- ปี ค.ศ. 1981-1986  เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี 
                             ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1990
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
8 พ.ค. 1990                           ช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่
8 พ.ค. 1990                           ช่วยงานธรรมทูตคาทอลิกไทย (TMS) ธรรมทูตเชียงใหม่
8 พ.ค. 1990 - 1 พ.ค. 1993       ศึกษางานและเรียนภาษาที่ศูนย์ม้ง
1 พ.ค. 1993 - 15 พ.ค. 2011     รับผิดชอบงานแพร่ธรรมกับชาวม้ง จังหวัดเชียงราย
                                            ศูนย์คาทอลิกเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
15 พ.ค. 2011-5 พ.ค. 2013       พักภารกิจและศึกษาเพิ่มเติม
5 พ.ค. 2013 – 11 พ.ค. 2014     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา เขตเชียงแสน
11 พ.ค. 2014- ปัจจุบัน              เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา เชียงแสน
                                            และดูแลกลุ่มคริสตชนแม่สาย
 
 
 
 
คติประจำใจ
 
 
"สำนึกผิดมาก ก็รักมาก สำนึกน้อยก็รักน้อย" (ล.ก. 7: 47)
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเยาวชน
 
"เยาวชนเป็นวัยที่เปี่ยมพลัง แสวงหาทุกอย่างที่ตนชอบ ประทับใจง่าย รับความคิด และค่านิยมต่างๆ อย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่สามารถ แยกแยะความถูกต้องได้อย่างชัดเจน ถ้าเด็กเปรียบเหมือนผ้าสีขาวที่รอการแต่งแต้มสีสันจากผู้ใหญ่แต่ฝ่ายเดียว เยาวชนก็เปรียบเหมือนเสื้อสีขาวที่จิตกรสวมใส่ เขาวาดชีวิตของตนบนเสื้อด้านหน้า แต่คนอื่นเติมสีสันด้านหลัง ผู้ใหญ่จำเป็นต้องให้โอกาสให้ เยาวชนมีประสบการณ์กับพระเจ้าและความดีงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพยายามดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พวกเขา ไม่ใช่เพียงแต่สอน เพื่อว่าพวกเขา จะสามารถวายชีวิตของตนเองได้อย่างสวยงาม และสอดคล้องกลมกลืนกับความเป็นจริงในโลก"
 
 
 
คุณพ่อมีพี่ชายที่บวชเป็นพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
บวชวันที่  21 เมษายน ค.ศ.  1985
คือ คุณพ่อแอนโทนี  บัณฑิตย์  ประจงกิจ