คุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ สมชาย อัญชลีพรสันต์

 
คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ สมชาย  อัญชลีพรสันต์

REV. FRANCIS XAVIER SOMCHAI  UNCHALIPORNSON
 
 
คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ สมชาย อัญชลีพรสันต์ เกิดวันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1962  กรุงเทพฯ
รับศีลล้างบาปวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 1962  วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร
บิดาชื่ออันเดร จุ้งเท้ง แซ่อั้ง  มารดาชื่ออากาทา เอ็งเซาะ แซ่อั้ง  
มีพี่น้องทั้งหมด 9 คน เป็นชาย 6 คน  เป็นหญิง 3 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 6
 
การศึกษา
ปี ค.ศ.1967-1976      เรียนที่โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์  ชั้นเตรียมประถมถึงชั้นประถมปีที่ 7
ปี ค.ศ. 1976-1981     เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-5
ปี ค.ศ. 1981-1983     เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
ปี ค.ศ. 1983-1984     ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช
ปี ค.ศ. 1984 -1990    เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
                              บัณฑิต  สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
ปี ค.ศ. 1993-1996     เรียนที่มหาวิทยาลัยซาเลเซียน กรุงโรม ประเทศอิตาลี
                              จบปริญญาโท  สาขาวิชาคำสอนและงานอภิบาลเยาวชน
 
การบวช
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1991
ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 
 
6 พ.ค.1991 - 1 พ.ค.1993        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
1 พ.ค.1993 - 5 พ.ค.1996        ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยซาเลเซียน กรุงโรม ประเทศอิตาลี
                                           ปริญญาโท สาขาวิชาคำสอนและงานอภิบาลเยาวชน
5 พ.ค.1996 - 10 พ.ค.1999      ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
5 พ.ค.1996 - 10 พ.ค.1999      หัวหน้าแผนกเยาวชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
                                           ปฏิบัติงานเต็มเวลา  และ ดูแลบ้านสวนยอแซฟ
10 พ.ค.1999 - 5 พ.ค.2002      เลขาธิการสภาเยาวชนคาทอลิกฯ
5 พ.ค.2002 - 13 พ.ค.2009      จิตตาภิบาลโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
                                           พักประจำโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
13 พ.ค.2009 - 5 พ.ค. 2014     เจ้าอาวาสวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต
5 พ.ค. 2014 - 4 พ.ค. 2015      ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
4 พ.ค. 2015 - 30 เม.ย. 2016    พักรักษาตัว พักประจำบ้านอับราฮัม
30 เม.ย. 2016 - 5 พ.ค. 2018    ช่วยงานอภิบาลวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ พักประจำบ้านอับราฮัม
5 พ.ค. 2018 - 11 พ.ค. 2019     เจ้าอาวาสวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต
11 พ.ค. 2019 - 9 พ.ค. 2020     พักประจำที่บ้านอับราฮัม
9 พ.ค. 2020 - ปัจจุบัน               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส