คุณพ่อยอแซฟ วิทยา ลัดลอย

 
คุณพ่อ ยอแซฟ วิทยา ลัดลอย

REV. JOSEPH   VITTAYA  LADLOI
 
 
คุณพ่อ ยอแซฟ วิทยา ลัดลอย เกิดวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 1962  กรุงเทพฯ
รับศีลล้างบาปวันที่  25  มีนาคม ค.ศ. 1962 ที่วัดเซนต์หลุยส์    
บิดาชื่อ ชลา  ลัดลอย  มารดาชื่อ แบร์นาแด๊ต ลัดลอย
 
การศึกษา
-ปี ค.ศ. 1976-1981    โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5
- ปี ค.ศ. 1981-1983   เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
- ปี ค.ศ. 1983-1984   ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช
- ปี ค.ศ. 1984-1990   เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพรานปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
                               สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต  สาขาเทววิทยา
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1991
ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
6 พ.ค.1991 - 1 พ.ค.1993            ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคอนเซปชัญ สามเสน
1 พ.ค.1993 - 10 พ.ค.1998          ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
1 พ.ค.1993 - 10 พ.ค.1998          เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า สวรรคโลก สุโขทัย
10 พ.ค.1998 - 12  พ.ค.2003       เจ้าอาวาสวัดพระคริสตกษัตริย์ นครปฐม
12 พ.ค.2003 - 1 พ.ค.2008          เจ้าอาวาสวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า  รังสิต
1 พ.ค.2008 - 1 พ.ค.2013            เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
29 ก.ย.2009 - 1 พ.ค.2013           ผู้จัดการแผนกผู้ถูกคุมขังและผู้ย้ายถิ่นฐาน
1 ต.ค.2009 - 1 พ.ค.2013             ผู้จัดการแผนกอภิบาลผู้สูงอายุ
1 พ.ค.2013 - 13 พ.ค. 2017          เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน
13 พ.ค. 2017 - 11 พ.ค. 2019       ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
11 พ.ค. 2019 - ปัจจุบัน                 อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน