คุณพ่อ เอากุสติน สวัสดิ์ พงษ์หว่าน (แซ่เฮ้ง)

  • Print
 
คุณพ่อ เอากุสติน สวัสดิ์ พงษ์หว่าน (แซ่เฮ้ง)
 
คุณพ่อ เอากุสติน สวัสดิ์ พงษ์หว่าน (แซ่เฮ้ง)  เกิดวันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 1943  กรุงเทพฯ  
รับศีลล้างบาปวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์  
บิดาชื่อมาร์โก เป๋งอุ้ย (แซ่เฮ้ง) พงศ์หว่าน  มารดาชื่ออักแนส ซุ้งล้วน แซ่โง้ว  
มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน เป็นชาย 6 คน เป็นหญิง 2 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 4
 
การศึกษา
- ปี ค.ศ. 1953-1957 เรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก กรุงเทพฯ
                             ตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม ถึงชั้นประถมปีที่ 4
- ปี ค.ศ. 1957-1962 เรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร (สามเณราลัยพระหฤทัย) ศรีราชา ชลบุรี
                            ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 6
- ปี ค.ศ. 1963         สมัครเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิ มัธยมปีที่ 8
- ปี ค.ศ. 1965         สมัครเทียบความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้วุฒิ พ.ก.ศ.
- ปี ค.ศ. 1962-1967    เป็นครูสอนเรียนที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ชลบุรี เป็นเวลา 5 ปี
- ปี ค.ศ. 1967 - 1972  เรียนที่สามเณราลัยใหญ่ปีนัง จบปรัชญา และเทวศาสตร์
 
การบวช
- สมัครเข้าบ้านเณร ค.ศ. 1957
- ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คุณพ่อวิลเลียม ตัน
- ในนามของ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
- ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1973
ที่ วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราชยอแซฟ ยวง นิตโย  อดีตประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
1 พ.ค. 1973 - 1 พ.ค. 1988     ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ
พ.ค. - ธ.ค. 1973                   รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ
4 ธ.ค. 1981 - 1 พ.ค. 1988      เหรัญญิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
1 มี.ค. 1984                         ที่ปรึกษาพระอัครสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
1 พ.ค. 1988                         ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
 
มรณะ
 
15 เมษายน ค.ศ. 1989       มรณภาพที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
19 เมษายน ค.ศ. 1989       ทำพิธีปลงศพที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม
                                     โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
                                      ฝังที่สุสานวัดนักบุญเปโตร สามพราน นครปฐม